Anslagstavla, officiell

Det här är Olofströms kommuns officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset i Olofström.

Här anslås bland annat information om:

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll
  • andra typer av kungörelser

Det kan vara möjligt att överklaga kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag protokollet tillkännages.

Hur du överklagar ett beslut

Anslag

Publicerad: 27 juni 2019

Uppdaterad: 28 maj 2024