Aktförvaring

Olofströms kommuns ansökan om lagligförklaring och tillstånd till befintlig gångbro över Holjeån vid Liljenborg, Mål nr M 3649-23 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Publicerad: 31 januari 2024