Totalförsvar

Sverige är tryggare än många andra länder men det finns hot mot vår frihet och säkerhet. Alla vi som lever i Sverige måste hjälpa till om något hotar Sverige. Det kallas totalförsvaret. På den här sidan fokuserar vi på den civila delen i totalförsvaret, kommunens och även ditt eget ansvar.

Höjd beredskap vid krig och konflikter

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det utbryter krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden påverkar Sverige eller hotar vår säkerhet och självständighet allvarligt.

Vid höjd beredskap anpassar kommuner och statliga myndigheter sin organisation och verksamhet till att fungera i krig och krigsfara.

Höjd beredskap och krig, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Sveriges totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av:

 • militärt försvar
 • civilt försvar.

Målet för Sveriges totalförsvar är att skydda och värna de skyddsvärden som är grundläggande för hela samhället:

 • människors liv och hälsa
 • samhällets funktionalitet, att samhället fungerar
 • demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • miljö och ekonomiska värden
 • nationell suveränitet, alltså Sveriges självständighet.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av:

 • statliga myndigheter
 • kommuner
 • regioner
 • privata företag

Arbetet görs för att skapa ett skydd för civilbefolkningen och för att samhället i stort ska fungera även vid krigsfara och krig. Det civila försvaret ska också kunna stödja Försvarsmakten.

Kommunen har en viktig roll i totalförsvaret

Sveriges kommuner är en viktig del i civilt försvar, den civila delen av totalförsvaret, och ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap, om det blir kris eller krig.

Även vid en kris eller krig är kommunen skyldiga att hålla i gång våra verksamheter, till exempel

 • äldreomsorg
 • skola
 • renhållning.

Du har en viktig roll i totalförsvaret

Om vi hamnar i ett läge då Sverige behöver skyddas eller försvaras mot ett angrepp behöver alla hjälpa till. I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Det betyder att alla som bor i landet och är mellan 16 och 70 år ska hjälpa till om det är krig eller fara för krig. Alla måste hjälpa till och alla behövs.

Du har även ett ansvar att vara förberedd. Om du är förberedd kan du enklare klara en svår situation. Då kan samhället ta hand om de som har svårast att klara sig själva, till exempel barn, äldre och sjuka personer. Du ska kunna klara dig själv i några dagar, helst en vecka. Se till att du har:

 • Vatten att dricka
 • Mat
 • Värme
 • Möjlighet att ta emot viktig information

Din krisberedskap

Publicerad: 12 september 2023