Årsredovisning, delårsredovisning

I årsredovisningen sammanfattar vi hur det går för kommunens ekonomi. Vi redovisar det ekonomiska bokslutet och hur verksamheterna har klarat att uppfylla sina mål under året.

Kommunen och de kommunala bolagen gör också en delårsredovisning för januari till augusti. Här ser man en avstämning av den ekonomiska utvecklingen samt resultatprognos för hela verksamhetsåret.

Årsredovisning

I årsredovisningen presenteras det senaste årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen innehåller också en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet under året.

Genom årsredovisningen kan du få en bra överblick över vad som har hänt i kommunen, vilka utmaningar som finns och vilka satsningar som har gjorts.

Årsredovisning 2023 Pdf, 1007.2 kB.

Årsredovisning 2022 Pdf, 3.6 MB.

Årsredovisning 2021 Pdf, 1.4 MB.

Årsredovisning 2020 Pdf, 4 MB.

Årsredovisning 2019 Pdf, 3.1 MB.

Årsredovisning 2018 Pdf, 3.6 MB.

Årsredovisning 2017 Pdf, 5.4 MB.

Årsredovisning 2016 Pdf, 5.2 MB.

Delårsredovisning

Delårsredovisningen är en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen efter 8 månader och visar den förväntade utvecklingen för året. Delårsredovisningen innehåller också en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Delårsredovisning 2023 Pdf, 3.9 MB.

Delårsredovisning 2022 Pdf, 3.8 MB.

Delårsredovisning 2021 Pdf, 2 MB.

Delårsredovisning 2020 Pdf, 1.3 MB.

Delårsredovisning 2019 Pdf, 1.4 MB.

Delårsredovisning 2018 Pdf, 1.3 MB.

Delårsredovisning 2017 Pdf, 1.6 MB.

Kontakt

Ekonomichef

Karl Andrae

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 17 maj 2024