Kommunstyrelsen

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium.

Om kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens riksdag motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen uttalar sig i frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige. Endast ett fåtal ärenden kan avgöras i kommunfullmäktige utan kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Kontakta ledamöter
Ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: