Areal och befolkningsstatistik

Här hittar du statistik om Olofströms kommuns areal samt befolkningsmängd från 1985 och framåt.

Areal

Kommunens totala areal är 413,42 km², varav landareal är 389,76 km² och 23,66 km² upptas av sjöar och vattendrag.

Den mark som kommunen direkt äger (dvs exklusive vad de kommunala bolagen äger) ligger på 2 187 hektar. Av dessa 2 187 hektar är 1 572 hektar produktiv skogsmark och 90 hektar jordsbruksmark (inklusive den skogsmark respektive jordbruksmark som finns i naturreservat på den kommunägda marken).

Övrig fördelning är grovt uppskattad:

 • Detaljplanerade områden med mångfunktionell bebyggelse utgör ca 473 hektar av kommunens mark. I mångfunktionell bebyggelse ingår bland annat bostäder, idrottsanläggningar, handel, gata, park och enklare verksamheter som kan kombineras med bostäder och handel.
 • Detaljplanerade områden för industri utgör ca 50 hektar av kommuns mark. Här ingår bland annat verksamheter och industrier som inte bör kombineras med bostäder och handel.

Uppgifterna om den kommunägda marken baserar sig på de uppgifter kommunen hade december 2020.

Befolkning

Siffrorna anger antalet invånare den 31 december för respektive år.

 • 1985: 15 017
 • 1990: 15 054
 • 2000: 14 005
 • 2001: 13 803
 • 2002: 13 637
 • 2003: 13 541
 • 2004: 13 524
 • 2005: 13 391
 • 2006: 13 355
 • 2007: 13 198
 • 2008: 13 167
 • 2009: 13 102
 • 2010: 12 988
 • 2011: 12 876
 • 2012: 12 896
 • 2013: 12 902
 • 2014: 13 031
 • 2015: 13 170
 • 2016: 13 417
 • 2017: 13 482
 • 2018: 13 516
 • 2019: 13 426
 • 2020: 13 311
 • 2021: 13 263
 • 2022: 13 159
 • 2023: 13 061

Befolkningsantalet uppdateras vanligtvis i mars varje år när Skatteverket fastställt invånarantalet i respektive kommun.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 15 augusti 2019

Uppdaterad: 5 mars 2024