Stöd till föräldrar

Att vara en bra vårdnadshavare, som både ger värme och sätter ramar, är inte alltid lätt. Alla barn har olika behov och under en period kan det ibland vara hjälpsamt att få råd och stöd för att göra vardagen lite lättare. Olofströms kommun erbjuder olika former av föräldraskapsstöd.

Vi arbetar utifrån att du som vårdnadshavare är den viktigaste personen för dina barn. Vi utgår också från att föräldrar och familj utgör de viktigaste skydds- respektive riskfaktorerna för barns utveckling.

Vårt fokus och mål är alltid att stärka och utveckla skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Skyddsfaktorer kan vara en nära och förtroendefull relation mellan barn och vårdnadshavare, tydliga regler i hemmet samt en öppen och positiv kommunikation inom familjen.

Olika åldrar – olika utmaningar

Barn i olika åldrar har olika behov och med dessa förändras vårdnadshavarens roll. Här hittar du information om barn i olika åldrar samt vilket stöd som finns att få för föräldrar.

Vilken ålder är ditt barn?

0–5 år

6–12 år

13–17 år

Föräldrastöd som Olofströms kommun erbjuder

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en viktig föräldrastödsverksamhet, dit alla föräldrar är välkomna med sina barn för att umgås, leka och knyta nya kontakter och relationer. Öppna förskolan är till för föräldrar med barn 0–6 år.

Öppna förskolan

Föräldrautbildningar

COPE

Olofströms kommun anordnar föräldrastödskurser enligt COPE (Community Parent Education Program), som är ett manual- och evidensbaserat föräldrastödprogram som riktar sig till alla föräldrar.

Föräldrautbildning COPE

BIFF

BIFF står för "barn i föräldrars fokus" och är en utbildning för dig som vårdnadshavare som går igenom en tvist eller konflikt med din partner.

Föräldrautbildning BIFF

Unga med beroendeproblematik och andra utmaningar

 • Beroendeproblematik
  Vi erbjuder olika behandlingsmetoder för beroendeproblematik. Kontakta öppenvården.
 • Drogtest
  Om du som förälder önskar att ditt barn genomgår drogtest så kan Olofströms kommuns socialtjänst vara behjälplig med detta. Kontakta öppenvården.
 • Anhörigstöd
  För anhöriga, inklusive föräldrar, finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhörigstöd

Rådgivande och familjestödjande samtal

Om du som förälder behöver stöd kan du kontakta oss för råd och stödsamtal med en socialpedagog. Vårt mål är att hjälpa dig att styra din vardag i stället för att låta problemen styra vardagen.

Du som förälder kan komma själv, med din partner och/eller tillsammans med ditt barn. Om det gynnar er familj så samarbetar vi även med ert övriga nätverk som förskola, skola eller andra viktiga personer.

Bra att veta om rådgivande samtal:

 • Vi registrerar inte ditt besök
 • Vi har sekretess
 • Du kan vara anonym

Träffar och föreläsningar

Som ett led i att stötta blivande tonårsföräldrar träffar vi varje vårtermin alla elever i årskurs 6 och deras föräldrar. Vi arbetar då med olika övningar, som blir som en förberedelse inför högstadiet och tonårstiden.

Föräldraföreläsningar erbjuds en gång per termin, där olika teman lyfts fram i syfte att stärka föräldrar och andra vuxna som har kontakt med barn och unga.

Kontakt

All kontakt och allt stöd via Olofströms kommun är gratis.

Vi startar upp föräldrautbildningar varje termin. Ring oss för att få reda på när nästa kurs och grupp startar.

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Dagjour IFO

Gäller ärende som inte kan avvakta till nästkommande telefontid

 

Dagjour når du helgfria måndag - torsdag 08.00 - 16.30, fredagar och dag innan röd dag 08.00-15.00.

Publicerad: 30 maj 2023

Uppdaterad: 30 oktober 2023