Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden är ansvarig för kultur- och fritidsverksamheten i Olofströms kommun.

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten utförs, dvs. främja folkbiblioteksverksamhet samt arbeta för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

Nämndens inriktning är ett varierat kultur- och fritidsliv som erbjuder frihet, öppenhet, kvalitet och mångfald samt ger möjlighet till fysiska aktiviteter, sociala kontakter, stimulans och utveckling för alla invånare, oavsett var i kommunen du bor, oavsett nationalitet, utbildning, ålder, kön, ekonomiska villkor och hälsa eller funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för biblioteksverksamhet (ett huvudbibliotek och två filialer), ungdomsgård (Växtverket) simhall/gym (Holjebadet) samt allmän kultur och allmän fritid.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 24

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 16 maj 2022