Bilen

Visst är det roligt att göra sin bil fin – men det är viktigt att se till så att föroreningar från bilen inte hamnar i våra vattendrag eller i marken och skadar miljön.

Vi svenskar tvättar bilen ungefär en gång per månad vilket uppskattningsvis skulle bli 56 miljoner gånger per år. Då 15 miljoner av dessa sker på tvättanläggning för bil, bör resterande 41 miljoner tvättar ske hemma antingen på gatan eller på genomsläpplig yta till exempel på gräs eller grus.

Det innebär att ungefär...

  • 50 ton tungmetaller
  • 5 000 ton avfettningsmedel
  • 1 000 ton olja

…från våra bilar riskerar att spridas i naturen.

Tvättvattnet kan innehålla föroreningar

I vissa bilschampon och avfettningsmedel finns ämnen som skadar djur- och växtlivet i vattendrag och sjöar. Men det är framför allt i smutsen, som tvättas bort från bilen, som föroreningar kan finnas!

Exempel på sådana föroreningar är asfaltsrester, däckrester, olja samt metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. När bilen tvättas på garageuppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna och därifrån rinner det ofta rakt ut i närmsta sjö, vattendrag eller ut i marken. Dagvattnet från gatubrunnarna är inte alltid kopplade till något reningsverk och kemikalier och miljöfarliga ämnen sprids direkt ut i naturen.

Dagvatten som är kopplat till avloppsledningar kommer till kommunens reningsverk. Men reningsverket är inte anpassat för att ta hand om denna typ av kemikalier och hela processen i reningsverket kan skadas, vilket innebär stora kostnader.

Hur ska man tvätta bilen på ett miljövänligt sätt?

Välj i första hand att tvätta bilen vid en anläggning som tar hand om tvättvattnet, som en automattvätt eller ”gör-det-själv-tvätthall”. Kontrollera att anläggningen har godkänd oljeavskiljningsanläggning – fråga efter det innan du tvättar!

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma är det bättre att göra det på en yta som suger upp vattnet, som grus eller gräs. Men bor du inom ett vattenskyddsområde är det helt förbjudet att tvätta bilen där.

Miljömärkta bilvårdsprodukter

Tänk också på att använda miljöanpassade bilvårdsprodukter. För att underlätta för konsumenten finns avfettningsmedel och bilschampo som är miljömärkta med Svanen eller Bra Miljöval. De ger mindre miljöproblem och hälsorisker än andra produkter samtidigt som de fungerar lika bra. Men ibland kan en lite längre verkningstid behövas för miljöanpassade rengöringsmedel, så läs alltid förpackningens instruktioner.

Alla har ett ansvar

Av miljöbalkens hänsynsregler framgår att alla - även privatpersoner - är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Därför ska man alltid välja miljövänliga alternativ framför det som skadar miljön. Vattenskyddsområde innebär förbud

Inom kommunens vattenskyddsområden är det helt förbjudet att tvätta bilen, båten, motorcykeln eller någon form av arbetsmaskin. I Olofströms kommun finns vattenskyddsområden vid Lilla Holje, runt sjön Halen och i Hemsjö.

Vattenskyddsområden

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022