Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i ditt hem eller om du bor i särskilt boende.

Hemsjukvården gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i ditt hem eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Hemsjukvården samarbetar med bland annat vårdcentraler, sjukhus och hemtjänst. Insatser kan utföras av vårdpersonal som då har fått instruktion/delegering av legitimerad personal.

Olofströms kommun har ansvaret för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar ditt dagliga liv. Det är ditt behov som styr vilken hjälp du kan få av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Den hälso- och sjukvård som ges ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Målet med insatserna är ett självständigt liv där patient och anhöriga är delaktiga i såväl planering som aktiva insatser.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården riktar sig till alla åldrar som har behov av sjukvårdsinsatser mer än två veckor och om inte själv eller med hjälp av anhörig eller personlig assistent kan ta dig till vårdcentralen.

Exempel på hemsjukvårdsinsatser:

  • Sjukvårdsinsatser som hjälp med läkemedel, sårvård och provtagning som utförs av sjuksköterska
  • Specifik rehabilitering som ges av arbetsterapeut eller fysioterapeut i form av råd, bedömning och utprovning av hjälpmedel samt träning.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 4 augusti 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022