Ovårdade tomter

Alla tomter oavsett om de är bebyggda eller ej ska hållas i vårdat skick. Det är fastighetsägarens ansvar att risken för olycksfall begränsas. Tomten får inte heller vara i sådant skick att det medför betydande olägenheter för omgivningen.

Detta ansvar gäller alltså både mot de som vistas på tomten och de som passerar förbi. Några exempel är växtlighet som hindrar sikt i en trafiksituation, nedskräpning, obeskurna buskar eller oklippta gräsmattor. Även höga träd kan i vissa lägen bedömas som olägenhet för omgivningen.

Om du upplever problem med en ovårdad tomt rekommenderar vi att du i första hand tar kontakt med fastighetsägaren och påtalar problemet. Du kan också göra en anmälan till byggnadsnämnden som då startar ett tillsynsärende. I din anmälan kan du välja att vara anonym.

Observera att om du väljer att vara anonym kommer du inte att få någon återkoppling om hur ärendet går.

Kontakt

Byggkontoret


Det kan ibland vara svårt att nå plan- och byggkontoret per telefon. Mejla därför gärna (eller skicka ett brev) där du beskriver din fråga, så återkommer vi snarast möjligt – och kom ihåg att ange vilken fastighet det gäller.

Publicerad: 7 augusti 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022