Upphandling och inköp

När Olofströms kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader måste vi följa "Lagen om offentlig upphandling". En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Upphandlingslagstiftningen bygger på gemensamma EU-regler. Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter i Europa på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt.

Upphandlings- och inköpspolicy Pdf, 120.6 kB.

Kommunens och de kommunala bolagens aktuella upphandlingar går att hitta i systemet Mercell.

Aktuella upphandlingar, Mercell Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 7 januari 2020

Uppdaterad: 27 september 2023