KOM! [Kultur-Odling-Mat] – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet i Kyrkhult genom att fokusera på upplevelser inom KOM! [Kultur-Odling-Mat].

Olofströms kommun, Sydostleader, Leader och Europeiska jordbruksfonden. Logotyper.

Fakta om projektet

Projektägare: Olofströms kommun – samordnare för utomhusmiljö, rektor Kyrkhults förskola, rektor Kyrkhults skola, kulturchef, seniorkonsulent, landsbygdssamordnare, EU-samordnare.

Projektpartners: Tulseboda Kulturhus AB, Kulturbrunn Forneboda, Fornebodastiftelsen, Kyrkhults Hembygdsförening, Kyrkhult Äger – lokal utvecklingsgrupp.

Program: SydostLeader.

Projektperiod: 2017-01-01–2023-05-31.

Totalbudget: 2 260 022 SEK.

EU-stöd: 1 324 566 SEK.

Övergripande syfte

Att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet i Kyrkhult genom att fokusera på upplevelser inom KOM [Kultur-Odling-Mat].

Resultat

 • Vi har skapat två nya upplevelsemiljöer; Entréträdgården och Brunnsparkens smakgata.
 • Projektet har i mycket hög grad bidragit till att öka attraktiviteten i Kyrkhult. Lokalbefolkningen nyttjar Tulseboda Brunnspark dagligen för rekreation och som mötesplats.
 • Smakvandringar, rörelserunda & tipspromenad med qr-kod, cirkusbana med guide och konstutställning i parken är exempel på nytänkande upplevelser i kulturmiljön.
 • En ny verksamhet (lunchrestaurang) skapades hos ett befintligt företag.
 • Två nya arbetstillfällen skapades genom nystartsjobb.
 • En förvaltnings- och utvecklingsplan har tagits fram.
 • Projektets styrgrupp har ombildats till en utvecklingsgrupp för kulturmiljöområdenas gemensamma utveckling.

Marknadsföring och spridningsaktiviteter

 • Projektet har deltagit med programpunkter på den årliga kulturveckan Nässelfrossa.
 • Nya entréskyltar till Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda.
 • Projektet och Tulseboda Brunnspark tilldelades Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris för år 2019.
 • Tulseboda Brunnspark nominerades till den europeiska utmärkelsen ELCA Trend Award 2020. Parken fick internationellt jurybesök pga pandemin först i juni 2022.

Spinn-off projekt

 • En mindre del av parken förvandlades genom LONA-medel till en våtmark.
 • En brygga med bänkar i Södersjön finansierades genom crowdfunding.
 • Ställplatser för husbilar iordningsställdes vid Södersjön vilket har gett många nya besökare i parken.
 • En vandringsstig från Tulseboda Brunnspark till Kulturbrunn Forneboda och vidare runt Fornebodasjön togs fram med LONA-medel.
 • Kyrkhults Hembygdsförening har byggt ett annex för att ge plats åt fler utställningar.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 29 maj 2024

Uppdaterad: 30 maj 2024