Fritids, fritidshem

Kommunens fritidshem finns på alla skolor som har årskurs 1–6. Fritidshemmen är öppna kl.6.30–17. Vid behov kan fritids vara öppet till kl.18.30.

Föräldrar som arbetar eller studerar kan söka plats till sitt barn som är 6–12 år. Ibland är det barnets behov som är skäl för att få fritidsplats.

Fritids ska ge skolbarnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. I leken lär de sig lösa problem och hantera information. Normer, värderingar och jämställdhet är viktigt även på fritids. Barnen får ta ansvar och vara delaktiga i verksamheten. Samarbetet med hemmet är viktigt.

Ansök eller säg upp plats

Regelverk för fritidshem Pdf, 463 kB, öppnas i nytt fönster.

Lovverksamhet

Lovverksamheten är även öppen för barn som inte är inskrivna i fritidshem men har ett omsorgsbehov under lov. Verksamheten omfattas inte av maxtaxan. I denna verksamhet tas en lovavgift på 200 kronor/lov ut, max 5 dagar. Detta är ett engångsbelopp per lov. Gäller inte på sommarlovet.

Anmälan till lovverksamheten – fritidshem, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sommarfritids

Under veckorna 28-31 kommer bara en förskola i Olofströms kommun vara öppen. I år förläggs sommaromsorgen för förskola och fritids på Ekeryds förskola. Förutsättningarna under dessa veckor är annorlunda än under ordinarie verksamhetstid. Det är inte garanterat att personal från just ditt barns avdelning finns på plats.

Omsorgsbehovet kan behöva styrkas med intyg från arbetsgivare och skola.

Information kring sommarförskola/fritids skickas ut under våren.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 31 juli 2020

Uppdaterad: 22 maj 2024