Fritids, fritidshem

Kommunens fritidshem finns på alla skolor som har årskurs 1–6. Fritidshemmen är öppna kl.6.30–17. Vid behov kan fritids vara öppet till kl.18.30.

Föräldrar som arbetar eller studerar kan söka plats till sitt barn som är 6–12 år. Ibland är det barnets behov som är skäl för att få fritidsplats.

Fritids ska ge skolbarnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. I leken lär de sig lösa problem och hantera information. Normer, värderingar och jämställdhet är viktigt även på fritids. Barnen får ta ansvar och vara delaktiga i verksamheten. Samarbetet med hemmet är viktigt.

Fritidshem i Vilshult

Barn som behöver fritidshem i Vilshult har sina fritidsplatser på Kyrkhults fritidshem.

Ansök till Fritids

Ansök eller säg upp plats

Lovverksamhet

Lovverksamheten är även öppen för barn som inte är inskrivna i fritidshem men har ett omsorgsbehov under lov. Verksamheten omfattas inte av maxtaxan. I denna verksamhet tas en lovavgift på 200 kronor/lov ut, max 5 dagar. Detta är ett engångsbelopp per lov. Gäller inte på sommarlovet.

Anmälan till lovverksamheten – fritidshem, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 31 juli 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022