Invandring och integration

Kommunen har ansvar för mottagandet av inflyttade personer och ger råd och stöd inom det sociala området. Kommunen ansvarar också för förskola, skola och vuxenutbildning.

Integrationsarbetet i Olofström bedrivs i samarbete mellan kommunens olika förvaltningar såväl som med andra aktörer i samhället.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Personer som får uppehållstillstånd av flyktingskäl eller bedöms som alternativt skyddsbehövande samt deras anhöriga omfattas av lagen om etableringsinsatser och kan delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram när man har en egen bostad.

Aktiviteterna i programmet syftar till att deltagaren lär sig svenska samt förbereder för arbete. Även samhällsorientering ingår. Vuxna från 20 år deltar i normalfallet på heltid och under maximalt 24 månader.

Under tiden i etableringsprogrammet kan man få etableringsersättning från Försäkringskassan.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 6 augusti 2020

Uppdaterad: 19 juni 2023