Invandring och integration

Kommunen har ansvar för mottagandet av inflyttade personer och ger råd och stöd inom det sociala området. Kommunen ansvarar också för förskola, skola och vuxenutbildning.

Integrationsarbetet i Olofström bedrivs i samarbete mellan kommunens olika förvaltningar såväl som med andra aktörer i samhället. I kommunens integrationspolicy finns riktlinjer för kommunens långsiktiga integrationsarbete.

Integrationspolicy Pdf, 282.6 kB.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Personer som får uppehållstillstånd av flyktingskäl eller bedöms som alternativt skyddsbehövande samt deras anhöriga omfattas av lagen om etableringsinsatser och kan delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram när man har en egen bostad.

Aktiviteterna i programmet syftar till att deltagaren lär sig svenska samt förbereder för arbete. Även samhällsorientering ingår. Vuxna från 20 år deltar i normalfallet på heltid och under maximalt 24 månader.

Under tiden i etableringsprogrammet kan man få etableringsersättning från Försäkringskassan.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 6 augusti 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022