Blekinge Unga Lyfter (BUL) 2.0

Blekinge Unga Lyfter är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen. Under projektperioden ska projektet nå 2 500 unga män och kvinnor.

Projektet bygger på det framgångsrika arbetet som gjorts med den s.k. Blekingemodellen. Blekingeaktörer samarbetar över geografi, system och organisatoriska gränser för att erbjuda ungdomar/unga vuxna en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad.

I varje kommun har ett Navigatorcentrum bildats där alla berörda myndigheter samlas på en gemensam plats. Navigatorcentrum Olofström finns på Östra Storgatan 18 A och är den plats dit personer mellan 15-24 år är välkomna att besöka om man behöver hjälp och vägledning för framtiden. Särskilda ungdomsspanare hjälper ungdomar med studie- och arbetsrelaterade frågor. Målet är att alla ungdomar ska gå vidare till studier, praktikplats, arbete eller starta egen verksamhet.

Fakta om projektet

  • Totalbudget: 52 186 215 SEK
  • EU-stöd: 34 829 812 SEK
  • Region Blekinge, kommunerna i Blekinge och Arbetsförmedlingen medfinansierar tillsammans med 17 356 403 SEK
  • Projektägare: Region Blekinge
  • Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
  • Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
  • Projektperiod: 2015-05-01–2017-12-31

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022