Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Här hittar du taxor och avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård.

Taxor 2021/2022

Antaget av KF 2020-06-15, § 53 / Antaget av KF §127 2021-11-29

Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller:

 • 2000 kr/slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning
 • 0 kr/smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt

Omsorgsavgift

Omsorgstaxan för 2021 gäller från 1/3 2021. Omsorgstaxan för 2022 gäller från 1/3 2022

Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats. Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp. Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Omsorgsavgiften 2021/2022

Nivå

2021

2022

1

269 kr

273 kr

2

538 kr

546 kr

3

807 kr

819 kr

4

1 076 kr

1092 kr

5

1 345 kr

1365 kr

6

1 614 kr

1638 kr

7

1 883 kr

1911 kr

8

2 138 kr (samma som maxtaxa)

2170 kr

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet. Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2 138 kr (2170 kr för 2022) per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2021 baseras på 2021 års inkomster. Avgifterna för 2022 baseras på 2022 års inkomster.

Förbehållsbelopp

Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp kr/månad 2021/2022

Grupp

2021

2022

Ensamstående över 65 år

5 373 kr

5653 kr

Sammanboende över 65 år

4 540 kr

4707 kr

Ensamstående under 65 år

5 911 kr

6218 kr

Sammanboende under 65 år

4 994 kr

5178 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3780 kr/mån (3969 kr/mån 2022)

Korttidsenheten Ekdungen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 126 kr/dag, heldag (132 kr/dag 2022)

Trygg hemgång

Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 126 kr/dag heldag (132 kr/dag 2022)

Dagverksamhet Skogsbacken

Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 83 kr/dag (87 kr/dag 2022)

Gruppboende socialpsykiatri

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 126 kr/dag, 3780 kr/mån (132 kr/dag, 3969 kr/mån 2022)

Avlastning i hemmet

Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa.

Social aktivering

Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst

Ingen avgift tas ut

Ledsagning

154 kr per tillfälle. (156 kr 2022)

Trygghetslarm

261 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll. (265 kr 2022)

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning

Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd)
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning 78 kr/tim och person
Utryckningsavgift 51 kr/tillfälle

Hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
123/besök, max 307 kr/mån

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

Matavgifter för 2021

Tjänst

2021

2022

Helpension

3 780 kr/mån

3969 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård

126 kr

132 kr

Frukost

32 kr

34 kr

Kvällsmat

32 kr

34 kr

Dagvård Skogsbacken

83 kr

87 kr

Matdistribution huvudrätt

56 kr

59 kr

Matdistribution efterrätt

6 kr

6 kr

Matdistribution huvudrätt (gäst)

88 kr

92 kr

Matdistribution efterrätt (gäst)

19 kr

20 kr

Daglig verksamhet huvudrätt

56 kr

59 kr

Daglig verksamhet efterrätt

6 kr

6 kr


Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år

 • Huvudrätt 28 kr (29 kr 2022)
 • Frukost 16 kr (17 kr 2022)
 • Kvällsmat 16 kr (17 kr 2022)
 • Mellanmål 0 kr (0 kr 2022)

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år

 • Huvudrätt 56 kr (59 kr 2022)
 • Efterrätt 6 kr (6 kr 2022)
 • Frukost 32 kr (34 kr 2022)
 • Kvällsmat 32 kr (34 kr 2022)
 • Mellanmål 0 kr (0 kr 2022)

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.

Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 26 maj 2020

Uppdaterad: 14 januari 2022