Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Här hittar du taxor och avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård.

Taxor 2021

Antaget av KF 2020-06-15, § 53

Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller:

 • 2000 kr/slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning
 • 0 kr/smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt

Omsorgsavgift

Omsorgstaxan för 2021 gäller från 1/3 2021.

Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats. Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp. Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Omsorgsavgiften 2021

Nivå

2021

1

269 kr

2

538 kr

3

807 kr

4

1 076 kr

5

1 345 kr

6

1 614 kr

7

1 883 kr

8

2 138 kr (samma som maxtaxa)

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet. Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2 138 kr per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2021 baseras på 2021 års inkomster.

Förbehållsbelopp

Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp kr/månad 2021

Grupp

2021

Ensamstående över 65 år

5 373 kr

Sammanboende över 65 år

4 540 kr

Ensamstående under 65 år

5 911 kr

Sammanboende under 65 år

4 994 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3780 kr/mån

Korttidsenheten Ekdungen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 126 kr/dag, heldag

Trygg hemgång

Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 126 kr/dag heldag

Dagverksamhet Skogsbacken

Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 83 kr/dag

Gruppboende socialpsykiatri

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 126 kr/dag, 3780 kr/mån

Avlastning i hemmet

Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa.

Social aktivering

Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst

Ingen avgift tas ut

Ledsagning

154 kr per tillfälle.

Trygghetslarm

261 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning

Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp 2021
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning 78 kr/tim och person
Utryckningsavgift 51 kr/tillfälle

Hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
123/besök, max 307 kr/mån

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

Matavgifter för 2021

Tjänst

2021

Helpension

3 780 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård

126 kr

Frukost

32 kr

Kvällsmat

32 kr

Dagvård Skogsbacken

83 kr

Matdistribution huvudrätt

56 kr

Matdistribution efterrätt

6 kr

Matdistribution huvudrätt (gäst)

88 kr

Matdistribution efterrätt (gäst)

19 kr

Daglig verksamhet huvudrätt

56 kr

Daglig verksamhet efterrätt

6 kr


Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år

 • Huvudrätt 28 kr
 • Frukost 16 kr
 • Kvällsmat 16 kr
 • Mellanmål 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år

 • Huvudrätt 56 kr
 • Efterrätt 6 kr
 • Frukost 32 kr
 • Kvällsmat 32 kr
 • Mellanmål 0 kr

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.

Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: