Stiftelser och fonder

Här hittar du stiftelser och fonder som du som bor i kommunen kan ansöka om medel från.

Stiftelsen Granfors fond

Stipendier till elever som slutar grundskolan med bäst betyg.

Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers fond

Bidrag till drift av elevhemmet på Jämshögs folkhögskola. Återstående del av avkastning på kapitalet fördelas av utbildningsnämnden och socialnämnden till enskilda elever eller andra behövande, som bedöms ha extra behov av stöd och stimulans. Bidrag får endast täcka behov som ej tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan

kan lämnas under hela året. Bidrag betalas ut så snart en aktivitet eller inköp har verkställts eller beslutats i utbildningsnämnden och/eller socialnämnden.

Stiftelsen Sven Carlssons fond

Stipendier till musikbegåvad ungdom (12–24 år), vilken genom musikstudier eller hobby ägnar sig åt klassisk musik med huvudvikt lagd på 1600–1800-talsmusik. Utbildningsnämnden lämnar förslag till kommunstyrelsen på stipendiater.

Utdelning sker till de elever som musikskolan anser aktuella. Personer utanför skolan kan söka och bedöms även de av musikskolans personal. Personer utanför skolan skickar ansökan till: Stiftelsen Sven Carlsson fond, Olofströms kommun, box 302, 293 24 Olofström

Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond (startar januari 2023)

Fonden riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning folkbokförda i Karlshamn Olofström eller Sölvesborg.

Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang.

Ideella föreningar eller privatpersoner som ideellt arrangerar aktiviteter för denna grupp kan också söka bidrag. Dessa aktiviteter kan vara motionsaktiviteter, teatergrupper, läsgrupper eller liknande fritidsaktiviteter.

Ansökan

Medel från fonden kan sökas vid följande tre perioder varje år. Januari-april, maj- augusti samt september-december. Ansökan görs till handläggare på Karlshamns kommun.

Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond, Karlshamns kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 30 december 2022