Profilinriktning på Högavångsskolan

Högavångsskolan erbjuder två profilinriktningar: idrott och musik- och drama.

Högavångsskolans idrottsprofil

Det som gör att vår skolvecka skiljer sig från andra elever är att vi har utökat undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa med 60 minuter per vecka. Kan du tänka dig att aktivt delta i idrottslektionerna tre gånger i veckan, så kanske du ska söka till vår profil!

Utöver extra idrottslektioner jobbar vi med idrott, hälsa och friluftsliv på särskilda skoldagar som vi kallar AE-dagar.

Vi har haft turneringar i olika sporter både med mixade lag inom profilen och ibland tillsammans med andra elever.

Vid julavslutningen dansar vi våra traditionella juldanser, ringdanser och linedance tillsammans med årskurs 9:s elever som ledare.

Naturligtvis har vi helt vanliga skoldagar också på Högavång. Där träffar du både lärare och andra kompisar. Din klassföreståndare träffar du i de ämnen som hen undervisar dig i och på klassrådet.

Färdighetsprov

Det kommer att hållas en uttagning för att avgöra vilka elever som uppfyller färdighetsproven för profilen. Idrottslärarna tar sedan beslutet utifrån en samlad bedömning av resultatet på färdighetsprovet.

Vid uttagningen bedöms hur väl eleven anpassar sina rörelser till aktiviteter med varierande komplexitet. Bedömning sker också i hur väl eleven anpassar sina rörelser till takt och rytm i samband med musik. För att bedöma detta, testas eleverna vid tillfället för färdighetsprovet i sju olika övningar

Övningar vid färdighetsprovet:

 • Gymnastiska övningar – kroppskontroll
 • Bollövningar – bollkontroll
 • Hinderbana – motorisk övning
 • Hopprep – koordination
 • Musik och rörelse – känsla för takt och rytm

Högavångsskolans musik- och dramaprofil (HMD)

HMD vänder sig till dig som vill spela musik, sjunga, spela teater och dessutom gillar att stå på scen. Undervisningstiden är två musikpass i veckan. Under åk 7 får du grundutbildning inom samtliga komp-instrument, under åk 8 arbetar vi med en större musikproduktion som avslutas med en kortare turné och under åk 9 arbetar vi med ett större avslutningsprojekt.

Konserter, turnéer och större produktioner ingår och utgör en större del av utbildningens höjdpunkter. I musik- och dramaprofilen har musik och sång en central roll men eleverna får även möjlighet att utvecklas inom drama.

Vi vill ge eleverna fördjupad kunskap om musik, glädje att musicera tillsammans men också mycket scenisk förberedelse och kommunikation.

Vi arbetar med att ge dig en röstteknik som skonar och stärker rösten, vilket du har glädje av inom både sång och teater. Du kommer att få prova på att spela olika instrument och musicera tillsammans. På dramalektionerna jobbar vi både med improvisation och att analyserar texter.

Musik- och dramaprofilen följer vanliga kursplaner och du får samma undervisning i övriga ämnen som andra elever. Du behöver inga förkunskaper för att kunna söka till vår profil.

Antagningsprov

Innan du kan börja hos oss behöver du göra ett antagningsprov som tar cirka 10 minuter och där olika moment ingår.

Moment 1 – Tonsäkerhet

Eleven sjunger ”Vem kan segla” 3 gånger.

 • Först sjunger eleven accapella (första versen)
 • Eleven sjunger från en angiven ton
 • Eleven sjunger till ett pianoackompanjemang

Moment 2 – Taktkänsla

Eleven slår takten till en given låt/tempo som spelas på piano eller gitarr.

 • Vi testar ren 4 takt med slag på alla 4 taktslagen
 • 4 takt med slag på 2 och 4
 • 4 takt med slag på 4

Moment 3 – Förmåga att återge en given rytm

Läraren klappar 4 olika rytmer i olika svårighetsgrader och eleven återger/”härmar”.

Moment 4 – Möjlighet att spela eller sjunga en egen vald låt/sång

En del elever väljer att både sjunga och spela.

Kontakt

Rektor

Ola Hallberg

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 17 februari 2023