Grundskolor

I Olofströms kommun finns det två låg- och mellanstadieskolor i Olofström. Det finns också låg- och mellanstadieskolor i Jämshög och Kyrkhult. I Gränum finns en lågstadieskola. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola. I Olofströms kommun finns för närvarande inga friskolor.

Grundskola 1–9

Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Även läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts är varnligtvis kostnadsfria (det kan finnas undantag).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: