Grundskolor

I Olofströms kommun finns det två låg- och mellanstadieskolor i Olofström. Det finns också låg- och mellanstadieskolor i Jämshög och Kyrkhult. I Gränum finns en lågstadieskola. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola. I Olofströms kommun finns för närvarande inga friskolor.

Grundskola 1–9

Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Även läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts är varnligtvis kostnadsfria (det kan finnas undantag).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 17 augusti 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022