Avgifter för barnomsorg

Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för plats i förskola och fritidshem. Hur mycket du får betala beror på hushållets månadsinkomst (före skatt) och antal barn.

Taxa förskola och fritidshem 2023

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Avgift för barn i förskola

  • Barn 1: 3% av inkomsten (max 1 645 kr)
  • Barn 2: 2% av inkomsten (max 1 097 kr)
  • Barn 3: 1% av inkomsten (max 548 kr)

Avgift för barn i fritidshem

  • Barn 1: 2% av inkomsten (max 1 097 kr)
  • Barn 2: 1% av inkomsten (max 548 kr)
  • barn 3: 1% av inkomsten (max 548 kr)

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 54 830 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.

Alla maxavgifter (Kr.) ska uppdateras i Nya Dexter, detta gäller även hushållets sammanlagda inkomster.

Nya Dexter Länk till annan webbplats.

Kontroll av barnomsorgsavgiften 2023

Vi kommer att genomföra en inkomstkontroll av de familjer som hade barnomsorg under 2021. De inkomstuppgifter familjen lämnat till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Det är lika viktigt med återbetalning som krav.

Kontrollen kommer att genomföras under våren 2023. De hushåll som har betalt för lite barnomsorgsavgift kommer få ett brev och en faktura, som ska betalas inom 60 dagar.

Har man betalat för mycket, kommer man få ett brev med svarskuvert, där man uppges lämna sina kontouppgifter för återbetalning.

Denna kontroll kommer framöver att genomföras 1 ggr/år mot de uppgivna taxerade årsinkomsterna hos Skatteverket.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 11 maj 2020

Uppdaterad: 24 november 2023