Avgifter för barnomsorg

Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för plats i förskola och fritidshem. Hur mycket du får betala beror på hushållets månadsinkomst (före skatt) och antal barn.

Taxa förskola och fritidshem 2024

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Avgift för barn i förskola

  • Barn 1: 3% av inkomsten (max 1 688 kr)
  • Barn 2: 2% av inkomsten (max 1 125 kr)
  • Barn 3: 1% av inkomsten (max 563 kr)

Avgift för barn i fritidshem

  • Barn 1: 2% av inkomsten (max 1 125 kr)
  • Barn 2: 1% av inkomsten (max 563 kr)
  • barn 3: 1% av inkomsten (max 563 kr)

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 56 250 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.

Alla maxavgifter (Kr.) ska uppdateras i Nya Dexter, detta gäller även hushållets sammanlagda inkomster.

Nya Dexter Länk till annan webbplats.

Kontroll av barnomsorgsavgiften 2024

Vi kommer att genomföra en inkomstkontroll av de familjer som hade barnomsorg under 2022. De inkomstuppgifter familjen lämnat till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Det är lika viktigt med återbetalning som krav.

Kontrollen kommer att genomföras under våren 2024. De hushåll som har betalt för lite barnomsorgsavgift kommer få ett brev och en faktura, som ska betalas inom 60 dagar.

Har man betalat för mycket, kommer man få ett brev med svarskuvert, där man uppges lämna sina kontouppgifter för återbetalning.

Denna kontroll kommer framöver att genomföras 1 ggr/år mot de uppgivna taxerade årsinkomsterna hos Skatteverket.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 11 maj 2020

Uppdaterad: 8 mars 2024