Kyrkhults skola

Kyrkhults skola har elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i en fantastisk miljö med närhet till skog och sjö. Det tar vi vara på med mycket utevistelse i form av lek, rörelse och promenader.

Så här jobbar vi på Kyrkhults skola

På Kyrkhults skola arbetar vi tillsammans för att eleverna ska utvecklas och förberedas för framtiden. Kyrkhults skola har en positiv och kunnig personal som samarbetar för att skapa en stimulerande miljö och de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och tänkande inför framtiden. Vi utgår ifrån elevernas behov, förutsättningar, intresseområden och erfarenheter i gott samarbete med vårdnadshavare.

Mångfald är viktigt. Alla har förmågor som ska tas tillvara på bästa sätt. Vi lär av varandra! Vi har en skola där alla elever får möjlighet att utveckla sitt bästa jag, både kunskapsmässigt och socialt.

Likabehandlingsplan Kyrkhults skola Pdf, 493.7 kB.

InfoMentor

Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen. I InfoMentor kan du som förälder registrera frånvaro, ta del av planering, schema och annan dokumentation.

InfoMentor inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till skolan av annan orsak måste du meddela skolan. Du meddelar om frånvaro i systemet InfoMentor

Eleverna påverkar skolan så här

Kyrkhults skola har klassråd, elevråd och matråd där eleverna kan uttrycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Klassråd

Alla klassens elever deltar i klassråd där man till exempel pratar om klimatet på skolan, arbetssätt eller annat som är gemensamt för eleverna. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet.

Elevråd

Vi har elevråd på skolan och syftet med elevrådet är att ta tillvara elevernas gemensamma intressen i frågor och ge dem möjlighet att påverka utvecklingen av skolan.

Samarbete med föräldrar

Skolan och föräldrar arbetar tillsammans för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering. Ett gemensamt arbete gör våra skolor trivsamma och trygga.

Skolans personal och föräldrar ska i tillsammans ge eleverna stöd utifrån deras förutsättningar, behov och intressen. Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Därför är du en viktig resurs i skolan. Barn, elever och vårdnadshavare får individuell information vid utvecklingssamtal för att kunna påverka utveckling och lärande. Föräldramöten, klassråd och olika samrådsforum ger möjlighet till inflytande i grupp.

Kontakt

Rektor

Camilla Trasthe Prytz

Skoladministratör

Christoffer Lundh

Elevhälsan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 30 oktober 2023