Koldioxidbudget

Olofströms kommun tog fram en koldioxidbudget år 2023 för det geografiska området Olofströms kommun med hjälp av Klimatsekretariatet och Uppsala universitet.

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som exempelvis en kommun eller region som mest får släppa ut i framtiden om kommunen eller regionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Alla har ett ansvar

Eftersom koldioxidbudgeten är framtagen för det geografiska området Olofströms kommun är det inte bara den kommunala verksamheten som behöver minska sina utsläpp utan alla företag som verkar och personer som bor inom kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar men kommer inte att kunna nå målen om inte alla andra också hjälper till.

Ta del av budgeten

Du kan få koll på siffrorna genom att ta del av vår digitala koldioxidbudget i ClimateVisualizer. I verktyget kan du till exempel:

 • se hur länge budgeten räcker om vi fortsätter med samma utsläppsnivåer som nu.
 • laborera med olika framtidsscenarier genom att dra i reglage för att öka och minska utsläppen inom respektive områden.
 • se effekterna av att göra kraftfulla insatser i närtid jämfört med att vänta.
 • se hur länge budgeten räcker.
 • se hur vi kan få budgeten att räcka längre.

Olofströms koldioxidbudget, ClimateVisualizer Länk till annan webbplats.

Vad gör kommunen nu?

Kommunorganisationen har tagit fram en handlingsplan för hur organisationen ska kunna uppnå målen i Parisavtalet genom att minska sina utsläpp av koldioxid.

För att åstadkomma stora förändringar krävs tid och arbete inom många olika områden. Kommunen prioriterar nu de punkter som är relativt enkla att genomföra för att snabbt kunna få till en förändring, som med tiden kommer att följas upp med en handlingsplan för de punkter som kräver ett mer långsiktigt perspektiv.

Minska dina utsläpp – detta kan du göra

För att vi ska nå de globala målen om minskade koldioxidutsläpp behöver alla göra förändringar. I kommunens koldioxidbudget finns ett antal punkter som berör alla invånare i kommunen.

 • Undvik onödiga bilresor, välj istället att samåka, gå eller cykla.
 • Byt till elfordon – gäller både person- och godstransporter där det är möjligt.
 • Undvik onödig konsumtion av varor som har transporterats.
 • Undvik onödiga flygresor.
 • Byt till el-maskiner då det är möjligt.
 • Byt ut oljepannan till exempelvis en värmepump.
 • Minska onödig konsumtion och ställ krav på produkter du köper.

Det finns många tips på nätet och i böcker om saker du kan göra för att minska dina utsläpp som privatperson. Även om du inte på egen hand kan genomföra stora förändringar så tänk på att allt räknas. Små förändringar kan på sikt minska utsläppen mycket och ju fler vi är som börjar nu desto bättre är det.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 20 mars 2023

Uppdaterad: 4 maj 2023