Vilboksskolan

Vilboksskolan ligger mitt i Vilboksområdet i den västra delen av kommunen. Här finns närhet till skog, bad och centrum. Eleverna har sina klassrum med grupprum och tillgång till gymnastiksal, slöjdsalar, musiksal och matsal.

Så här jobbar vi på Vilboksskolan

Att eleverna mår bra och känner sig trygga på skolan är viktigt för deras lärande och utveckling. Hela tiden arbetar vi med trygghet och gemenskap på olika sätt. Fadderverksamhet mellan olika årskurser är ett sätt att öka kamratskapet på skolan. Varje vecka erbjuds extra studiestöd/läxhjälp till eleverna i årkurs 4–6. Hit kan eleverna gå för att få extra stöttning, repetera, läsa sina läxor eller göra färdigt någon uppgift.

Eleverna i årskurs 6 som har undervisning i Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap går till kommunens högstadieskola Högavång för undervisning i dessa ämnen.

Infomentor

Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen. I InfoMentor kan du som förälder registrera frånvaro, ta del av planering, schema och annan dokumentation.

InfoMentor inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till skolan av annan orsak måste du meddela skolan. Du meddelar om frånvaro i systemet InfoMentor

Eleverna påverkar så här

  • Klassråd i varje klass där klasserna tar upp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat.
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig på de punkter som ska diskuteras.

Samarbete med föräldrar

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få en hög måluppfyllelse.

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte, utvecklingssamtal, ”Öppet Hus veckor”, trivselinslag med mera.
  • Infomentor – här anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information.
  • Samrådsgrupp – Föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information.

Kontakt

Rektor

Marie Ivarsson

Skoladministratör

Jessika Åman

Elevhälsan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 30 september 2022