Brännaregården

Brännaregården består av två boenden i centrala Olofström.

Brännaregården 1

Brännaregården 1 är ett boende i centrala Olofström som består av 18 lägenheter för individer i behov av somatisk omsorg och 18 lägenheter för individer med demenssjukdom. Det finns även en akutplats.

Verksamheten är indelad i olika enheter fördelat på två plan.

Brännaregården 2

Brännaregården 2 är ett boende i centrala Olofström som består av 33 lägenheter för individer i behov av somatisk omsorg

Verksamheten är indelad i olika enheter fördelat på tre plan.

Besöksadress

Rösjövägen 8
293 32 Olofström

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Enhetschef Brännaregården 1
Ansvar för boendeplan 1C, 1D, 2C och 2D
Telefon: 0454-932 31

Enhetschef Brännaregården 2
Ansvar för boendeplan 2A, 2B och 3.
Telefon: 0454-932 41

Boendeplan och sjuksköterskor

Boendeplan 1C
Telefon: 0454-935 41
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 46

Boendeplan 1D
Telefon: 0454-935 43
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 46

Boendeplan 2A
Telefon: 0454-935 34
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 86

Boendeplan 2B
Telefon: 0454-935 36
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 86

Boendeplan 2C
Telefon: 0454-935 39
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 32

Boendeplan 2D
Telefon: 0454-935 40
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 32

Boendeplan 3
Telefon: 0454-935 35
Sjuksköterska
Telefon: 0454-932 84

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: