Miljöfarlig verksamhet

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön.

I Olofströms kommun gör du din anmälan eller ansökan om tillstånd till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Miljöfarlig verksamhet, Miljöförbundet Blekinge Väst Länk till annan webbplats.

Publicerad: 30 oktober 2019

Uppdaterad: 19 maj 2022