Vänorter

Kwidzyn i Polen är Olofströms kommuns vänort sedan slutet av år 1991.

Då tecknades ett samarbetsavtal mellan Olofströms kommun och Kwidzyns kommun, i avtal anges bland annat att vi ska samarbeta inom områden som avser kultur, utbildning, handel och ekologi.

Kwidzyn är en stad med cirka 40 000 invånare och ligger ungefär tio mil söder om Gdansk. Sedan vi tecknade samarbetsavtalet har ett omfattande utbyte skett mellan våra två kommuner. Kwidzyn och Olofström deltog i södra Östersjöprojektet, Interloc, som arbetade för att små kommuner ska kunna delta i stora transnationella projekt.

Kwidzyn har uppmärksammat vårt samarbete med en egen rondell.

Rondell i Kwidzyn med en centralt placerad skulptur som består av två stenar och de båda vänorternas emblem tillsammans.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 29 maj 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022