Föräldrautbildning BIFF

BIFF står för "barn i föräldrars fokus" och är en utbildning för dig som vårdnadshavare som går igenom en tvist eller konflikt med din partner.

Att gå igenom en konflikt av något slag kan vara jobbigt både för dig, den andra parten och för barnet eller barnen. En konflikt kan handla om en familjerättslig tvist om exempelvis vårdnaden, eller andra konflikter som uppstår i samband med en separation. Oavsett vad tvisten eller konflikten handlar om kan det behövas verktyg och stöd att hantera den för att undvika att barnet påverkas negativt.

Syftet med utbildningen

Utbildningen har tre syften:

  • att du som förälder ska känna hopp om situationen
  • att synliggöra barnets behov och situation
  • att arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?"

Pedagogik blandas med gruppsamtal

BIFF föräldrautbildning består av pedagogiska inslag och gruppsamtal. Fokus är på barnen och hur de påverkas av att ha föräldrar som befinner sig i en tvist eller annan konflikt.

Olofströms kommun erbjuder BIFF föräldrautbildning med start 1–2 gånger per år. Män och kvinnor blandas i grupperna och tidigare par deltar inte i samma grupp. Max antal deltagare är 8 stycken.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 30 maj 2023