Städning av gator, torg och parker

För att hålla Olofströms kommun rent och städat genomförs upplockning av skräp och liknande städning kontinuerligt under året. Tänk på naturen och våra medarbetare – släng skräp i avsedda kärl där det hör hemma.

Städning

Städning sker i centrala Olofström, längs med Storgatan och omkringliggande områden. Man plockar skräp, tömmer papperskorgar, sopar under bänkar och framför entréer för hand. Detta genomförs 2–3 gånger i veckan.

Städning genomförs även i de övriga tätorternas centrala delar 1 gång i veckan.

Bostadsområden samt närliggande natur- och skogsområden ses över cirka 2 gånger per år samt vid rapporterat behov.

Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 6 maj 2020

Uppdaterad: 22 februari 2021