Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och har fyllt 18 år.

Det är kommunalförbundet Cura Individutveckling som tillhandahåller tjänsten Personliga ombud på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge

Du kan vända dig till ett personligt ombud på om du tycker det är svårt att få den hjälp, stöd och service du har rätt till eller om du tycker att det är krångligt att ha kontakt med myndigheter, psykiatri med flera.

Personliga ombud är fristående från myndighetsutövning, för inga journaler och arbetar naturligtvis under sekretess.

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 19 januari 2021