Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår en rehabilitering.

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa ditt hem. Meningen är att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag för:

  • Komma in och ut ur din bostad
  • Förflytta dig i din bostad
  • Klara din hygien

Sök tillstånd innan du beställer bostadsanpassning

Du har själv ansvar för att söka tillstånd och beställa anpassningen som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Behöver du hjälp med beställningen kan du få det av handläggaren för bostadsanpassning.

Kommunen prövar rätten till bidrag.

För dig som bor i hyresrätt

Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte att den boende automatiskt får genomföra anpassning.

Den boende ska därför alltid be hyresvärden och skriva medgivandet skriftligt. Medgivandet ska beskriva vad som gäller när du flyttar. Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande.

För dig som bor i bostadsrätt

Även om kommunen beslutat att ge dig bostadsanpassningsbidrag, krävs ett skrivet medgivande från bostadrättsföreningens styrelse.

Medgivandet ska innehålla vad som gäller när du flyttar. Du kan enligt bostadsrättslagen återställa lägenheten i dess tidigare skick om du inte haft tillåtelse till att ändra i bostaden.

Så ansöker du

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning via kommunens bostadsanpassningshandläggare.

Ring till socialkontorets växel 0454-932 10 så får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 7 oktober 2019

Uppdaterad: 24 april 2024