Kommunens organisation

Olofströms kommunkoncern består av fyra förvaltningar och två helägda bolag. Till våra fyra förvaltningar finns det en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstepersoner och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Varje nämnd ansvarar för ett visst område och alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten

Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner och är uppdelade inom olika verksamhetsområden. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om men det är alltid de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret.

Så här är organisationen uppbyggd

Organisationsschema Pdf, 497.9 kB.

Kontakta kommunen

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Kultur- och fritidsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 24

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 13 augusti 2019

Uppdaterad: 1 juni 2023