Kommunens organisation

Olofströms kommunkoncern består av fyra förvaltningar och tre helägda bolag. Till våra fyra förvaltningar finns det en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstepersoner och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Varje nämnd ansvarar för ett visst område och alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten

Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner och är uppdelade inom olika verksamhetsområden. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om men det är alltid de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret.

Så här är organisationen uppbyggd:

Organisationsschema över Olofströms kommun. Bilden visar vilka nämnder, förvaltningar och avdelningar som finns inom kommunen samt kommunala bolag och förbund.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Kommunala helägda bolag

Meddela fel på sidan

Publicerad: 13 augusti 2019

Uppdaterad: 26 februari 2021