Offentlig konst

Olofströms kommun har ett rikt utbud av offentlig konst i utomhusmiljö och en stor mängd verk av Carl Eldh.

Kommunen håller på och genomför en uppdatering och inventering av de verk som finns varför något konstverk kan saknas på denna sida. Sidan är under uppbyggnad. Men kontakta oss gärna!

Skulptören – Carl Eldh 1873–1954

Eldh föddes den 10 maj 1873 i gruvsamhället Dannemora i Uppland. Han visade tidigt prov på skicklighet när det gällde att snida och forma skulpturer och blev en av Sveriges mest kända skulptörer. Hans verk finns på ett stort antal offentliga platser, i museer och privata samlingar i både Sverige och utomlands. Ett antal av hans skulpturer finns utplacerade i Olofströms kommun.

1896 åkte Eldh till Paris för att förverkliga sina drömmar att utvecklas till känd konstnär. 1902 slog han igenom med statyn ”Linnéa” och för sin skulptur Moderssorg fick han den finaste utmärkelsen en utlänning kunde få. Skulpturen köptes in av Glyptoteket i Köpenhamn.

När han återvände till Stockholm 1903 flyttade Carl Eldh in i en liten butikslokal vid Narvavägen 21 som gjordes om till en skulpturateljé. Det var här han träffade sin blivande hustru, Elise Person. En hyllning från maken till Elise på hennes födelsedag 1921:

”Du är vek och fin som skogens Linnea
Min ljusalv. Men stolt som furan
Som växt sig stark i stormen.
Ett nordens barn med söderns brännande blod
Värme, ljus, hälsa och oförfärad styrka
Bragte Du i mitt liv.”
Din Cajo

Carl Eldh fick professors titel av H M Konung Gustaf V. år 1936. Han blev Riddare av Kungliga Nordstjärnordern redan 1927 och 1935 fick han Kungliga Vasaordern. 1945 blev Carl Eldh den förste mottagaren av Sergelpriset.

Carl Eldhs familjegrav finns i Kyrkhult. Där finns även Forneboda vid Gårdsjöns strand som hustrun Elise och dottern Brita blev ägare till på 50-talet. Idag drivs Forneboda som en stiftelse.

Offentliga konstverk

Efter dagsverket, Carl Eldh 1901-1902

Latitud: 56, 3663 Longitud: 14, 6069

Kyrkhults kyrkogård Fridaforsvägen 2, Kyrkhult
(Rottneros skulpturpark)
(Stora Tuna kyrkogård)

Ett äreminne till ”den fattiga kvinnan”. Den unga kvinnan sitter hopsjunken och trött. Vänsterprofilen är den öppnare och innehållsrikare. Det är dagen med dess innehåll, arbetshänderna, skäran och sädeskärvarna. Högerprofilen är mer sluten och visar den stramt veckade, grova dräkten – natten. Det är natten som slätar över alla dagens mödor och lägger sig i lugn och svalkande över den trötta.

Källa: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943.
Carl Eldhs Ateljé museum i Bellevueparken, Stockholm, 1981.

Sittande flickan, Carl Eldh 1914

Latitud: 56, 2772 Longitud: 14, 5270

Aniaraparken Olofström Ågatan 3, bakom First Hotell
(Norrköpings museum)
(Riksförbundet för Bildande Konst)

Figuren har ren klassisk form och en originell komposition med de rakt utsträckta benen. Figuren är inspirerad av romersk konst.

Källor: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943 samt intervju med konstpedagog Görel Törnblom Sydöstran 7 juli 2005.

Dansen och Sången, Carl Eldh 1928

Dansen, Latitud: 56, 2773 Longitud: 14, 5278
Sången, Latitud: 56, 2773 Longitud: 14, 5273

Aniaraparken Ågatan 3, bakom First Hotell
(Stadshusträdgården i Stockholm)

Statyerna beställdes av John Josephson (grosshandlare och konstsamlare Stockholm 1866-1940) tillsammans med ett antal konstvänner. Skulpturerna skulle pryda trappan vid Stadshuskajen i Stockholm. Statyerna mottogs mycket positivt av kritiker och allmänhet.

”Den manlige figuren, ”Sången”, bär över sitt, av ingivelsens lycka, präglade huvud, ett nordiskt sångardrag, en sorg i rosenrött, och det är tydligt att konstnären med avsikt givit ansiktet ”bellmanska” drag. Druvklasen i figurens vänstra hand är ju också ett attribut för Stockholms sångargenius. ... ”Dansen” har ingen sorg, hon ser allt i rosenrött. Svävande lätt och kysk … trippar hon fram med fingertopparna mot låren och knäna böjda i mjuk och fjädrande svikt… (Gustav Näsström, Stockholmstidningen 1927-05-01)

Källa: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943.

Ansgar välsignar Norden, Carl Eldh 1930

Latitud: 56, 3546 Longitud: 14, 5883

Kyrkhults Kyrkogård Fridaforsvägen 2, Kyrkhult

Till Ansgarjubiléet 1930 byggdes kapellet på Björkö. Detta för att hedra minnet av munken Ansgar som förde kristendomen till Sverige under 800-talet. Förslaget kom från dåvarande kommendören Johan Ögrim 1919 och dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom var positiv till förslaget.

Carl Eldh fick uppdraget att tillverka tre statyer i brons, Ansgar, Hergeir och Frideborg. De tre statyerna är i naturlig storlek placerade framför en trappa. Ansgar står i mitten med huvudet och armarna lyfta och korset nedstött i marken. Till vänster står en nordisk husfru med rena drag med en liten flicka vid sig och en nyckelknippa i vänstra handen. Till höger står Hergeir med huvudet stolt lyft och högra handen vilande på en skeppsyxa. Ansgarstatyn står i naturlig storlek på Kyrkhults kyrkogård. Sägen om Ansgar ur ”Svenskarna och deras hövdingar” av Verner von Heidenstam, 1908.

En sommarkväll år 830 kom två män tillsammans med en köpman till marknaden i Birka. De var inbjudna av kung Björn för att tala till folket. De var munkar från klostret Corbie. Birkas hövding Hergeir tog misstänksamt emot dem. Kung Björn var själv borta på jakt. Folket krävde att få höra männen tala till dem. Bland dem fanns änkan Frideborg. Hon sa: ” Det vore att kränka min rätt, om jag inte finge mottaga er som gäster, när min stuga ligger närmast.” Hergeir bjöd in dem och bjöd till ett gästabud. Ansgar svarade då att han hellre sparade nattvardsvinet till de döende. Då uppmanade Hergeir Ansgar att bevisa hans guds storhet. På det svarade Ansgar: ”Om jag vore värdig att av min herre få be om ett under, så vore det att han ville göra mig och oss alla här till goda människor. Då skulle vi snart få kraft att bygga den första kyrkan.” Hergeir fnös då hånfullt och hänvisade honom till jättarna.

Ansgar talade till folket. Han hade själv snidat ett stort kors. Detta kors stötte han i marken och sa att där skuggan föll skulle altaret stå. Så vände han sig till Hergeir och sa: ”Du är själv utvald att bli en av jättarna, Hergeir. Det är undret, som du bad om.” Korsets skugga föll på Hergeir hus. Hergeir gick in i sitt hus, hämtade sin skeppsyxa och sa till folket: ”Tag era yxor och följ mig över sjön till skogen! Vi ska söka ut det bästa virket till vår första kyrka”. Kyrkan blev byggd och Frideborg bevarade vinet till nattvardsvin för de döende.

Källa: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943, samt Svenska kyrkan.

Näcken (fontän) Carl Eldh 1923

Latitud: 56, 3563 Longitud: 14, 5856

Hembygdsparken, Kyrkhults centrum nära Torgvägen 3

Arbetets ära, Carl Eldh 1953

Latitud: 56, 2659 Longitud: 14, 5255

Holje Park, nära Museivägen 3

I Holje Park intill Nebbebodagården och Olofströms hembygdsmuseum finns sedan 1970 bronsstatyn ”Arbetets ära”. Skulpturen färdigställdes 1953 och är en av Carl Eldhs sista större verk.

Källa: Carl Eldh – en minnesskrift, 1956.

Det spensligas bestämdhet är inte mindre än ekens, Frank Ivan Thomsen 1989

Latitiud: 56, 2394 Longitud: 14, 5314

Mitt emot kyrkan i Jämshög. Adress kyrkan Bygatan 4

Det spensligas bestämdhet är inte mindre än ekens, efter dikt av Harry Martinson. Statyn uppfördes 1989 och är gjord i granit. Thomsen var född i Århus Danmark 1933 och flyttade till Sverige 1970. Dog i småländska Åfors 1955.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström.

Ljuskammaren/Lightchamber, Anja Roemer 2013

Latitud: 56, 2772 Longitud: 14, 5342

Stureparken Olofström nära Östra Storgatan 59

2013-2014 genomfördes projektet Artists-in-residence av EuropeanArtists och Art & Technology Olofström. Projektet förde ett flertal internationella konstnärer till Olofström.

Vid en presentation av deltagande konstnärers arbete i Nebbeboda skola 2013 presenterade Anja Roemer ett förslag till en skulptur, ”Ljuskammaren”, som sedermera blev verklighet. Skulpturen är ett möte mellan ljus och svärta, urtid och nutid utförd i Olofströmstraktens tunga material diabas (även kallad svart granit) som skapats under miljoner år.

Skulpturen i Stureparken presenterades första gången den sjätte december 2013, vid det stora Kulturkalaset i Olofströms Folkets hus. Elever i Kyrkhults skola klass 3A vårterminen 13, fick följa skulptören Anja Roemers arbete genom såväl videointervju som via ett arbetsplatsbesök på stensliperiet Zaarstone AB i Vilshult. Barnen fick sedan guida andra barn från Kyrkhult genom konstupplevelsen vartefter eleverna, via ett ”skapande skola projekt” ficka arbeta med sina upplevelser och nyförvärvade kunskaper genom olika skolämnen. De tecknade, sydde, skrev, formade i lera, diskuterade och formulerade slutligen olika förslag till namn på skulpturen i Stureparken. Av alla namnförslag, valde Anja Roemer namnet ”Ljuskammaren/Lightchamber”, då ljusets alla skiftningar genomkorsar och möts i den svarta diabas-skulpturen.

Fontänen i Stureparken

Latitud: 56, 2770 Longitud: 14, 5340

Tidsbilder, Johnny Martinsson 1983

Latitud: 56, 2777 Longitud: 14, 5310

Nya torget Olsgatan Olofström

Konstverket flyttades efter 30 år från en undanskymd plats och lyftes fram mitt på torget. Karlshamnskonstnären skildrar inslag i Olofströms historia. Med bland annat vattenfall som var anledningen till industriortens etablering, såg och andra verktyg samt plåthornet som exempel på det skickliga hantverket.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Ojust tackling 1963

Latitud: 56, 2765 Longitud: 14, 5302

Utanför idrottshallen Holjebadet Olsgatan 1

Tafatt, Axel Olsson 1971

Latitud: 56, 2409 Longitud: 14, 5328

Medborgarhuset i Jämshög Kyrkovägen 9

Axel Olsson föddes i Åhus 1919 och växte upp i Arkelstorp. Olsson var på sjön 1935-1945 vilket präglade hans konstnärskap på olika sätt. Han har gjort motiv till sjökort och är representerad på flera handelsfartyg. Olsson har gjort skulpturer i trä, sten och brons samt målningar och teckningar. ”Utvandrarna” torde vara hans mest kända verk. Verket finns att beskåda i Karlshamn och i Lindstrom, USA. Olsson dog 2001.

Verket ”Tafatt” stod ursprungligen vid äldreboendet Ekdungen och är bekostad av de boende som gjorde handarbeten och sålde.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Saljebyst, Mattias Olsson 2001

Latitud: 56, 2362 Longitud: 14, 5311

Hembygdsgården i Jämshög, Hantverkaregatan 15

Olofströmsfödde Mattias arbetar som konstnär och illustratör. Som illustratör har han utfört en mängd uppdrag för barnboksförlag, tidskrifter, reklambyråer med flera. Saljebysten beställdes av Olofströms kommun och Olsson arbetade fram den under en månadslång vistelse i författaren Arthur Lundkvists födelsehem i Oderljunga, Perstorp. Vid invigningen deltog författarens bror Carl och han var nöjd med resultatet. ”Se där är ju Sven lille”, sa han och klappade sin lillebror.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Stilla flöt ån, Kenneth Skarphagen och Bob Matson 2007

Latitud: 56, 2777 Longitud: 14, 5270

Folkets Hus fasad, Östra Storgatan 24

Kenneth Skarphagen, som också har erhållit Olofströms kommuns kulturpris, är känd för flera verk med historiska motiv. Bob Matson har ett stort motorintresse som ofta avspeglar sig i hans arbete. Konstverket ”Stilla flöt ån” är en innehållsrik bildberättelse som knyter an till Sven Edvin Saljes och Harry Martinsons författarskap. Här möter man både bygdens historia och nutid med industri, jordbruk, Holjeån, bokskogen och kyrkan. Liksom Saljes Kustridaren och Martinsons rymdfärd med Aniara. Tanken var att öka intresset för diktarna, för orterna och Blekinge genom verket som var del i ett EU-projekt.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Vilboken, Ebba Ahlmark-Hughes 1968

Latitud: 56, 2851 Longitud: 14, 5063

Vid bostadsrättsföreningen Boken, Vilboksvägen

I brist på lokal träffades arbetarna i Olofström till möte under Vilboken på Väster. Här bildades avdelning 106 av Svenska Järn och Metallarbetarförbundet den 16 juni 1906. Som en protest mot fackföreningen lät brukspatron Söderlund såga ner trädet. Minnesmärket invigdes 1968 och bekostades av Metalls avdelning och stiftelsen Olofströmshus. Konstnären föddes i Värmland 1929. Ofta formas hennes skulpturer av två volymer vars relation sinsemellan för in ett rörelse- och spänningsförhållande.

Fiskflickan och Fiskkvinna, Anna Jarnestad Kockum 2007

Latitud: 56, 2762 Longitud: 14, 5305

Badmössor, Anna Jarnestad Kockum 2007

Latitud: 56, 2763 longitud: 14, 5307

Holjebadets fasad, Olsgatan 1

Karlskronakonstnären Anna Jarnestad Kockum gjorde en mycket omfattande utsmyckning såväl exteriört som invändigt av Holjebadet när badet byggdes ut 2007. Exteriört kan vi också se ”badmössor” i betongklot i backen på väg mot Holjebadets entré. Jarnestad Kockum svarade även för färgsättningen inne på Holjebadet. Konstnären har sina rötter i Jämshög på sin mammas sida.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Kyrkhultsstenen, Hjalmar Råstorp 1974

Latitud: 56, 3548 Longitud: 14, 5859

Kyrkhult – svart granit och reliefer – Vilshultsvägen/Torgvägen

Kyrkhultstenen, svart granitblock och reliefer som visar arbetarrörelsen under fladdrande fanor, jordbruket, brunnsdrickningen och stenbrytningen. Tillkom genom en donation av Charles Jönsson och invigdes 1973 av Erik Th Svensson. Råstorp föddes i Härlunda. Hans största verk är Fabian Månsson på Hasslö. Är också känd för bildhuggarsymposiet i Ubbeboda 1974 som lockade hit många japaner som sedan stannade och arbetade i ”Svarta bergen”.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Vägskäl, Börje Berglund 2010

Latitud: 56, 2777 Longitud: 14, 5270

Östra storgatan 24 Olofström

Kristianstadskonstnären Börje Berglund har hämtat texten på Vägskälets halvklot från Nobelpristagaren Harry Martinsons ”Vägen till Klockrike” och Sven Edvin Saljes ”Hantverkargatan”. Båda författarna födda i Jämshög. De tre pelarna symboliserar luffarnas sätt att kommunicera. Även bänkar och blommor ingår i verket.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Galaxer, Börje Berglund 2011

Latitud: 56, 2777 Longitud: 14, 5308

Nya torget Olsgatan Olofström

Kristianstadskonstnären Börje Berglund har skapat ett konstverk bestående av en rektangulär yta med stora betongplattor innehållande mönster som ska föreställa möten. Betongplattorna kallas ”Plaza”. Från början var konstnärens tanke att den delen av torget skulle var ren från blomkrukor, och ledstänger, förutom bänkar på kortsidan av rektangel. Ytan slutar med breda trappsteg, på tre håll, ner mot husen. Där fanns en slänt med risiga buskar som liknade ett stort snår, innan konstverket kom till.

”Galaxer” symboliserar universum med Jordklotet som centrum och solen vid figuren vid trapporna. Mångfalden av människor i Olofström skulle bli universums svävande centrum, med bland annat möten där Pucken bjuder på en sittyta för samtal, folk emellan.

Med andra ord, ett centrum för möten mellan folk i Olofström. Senare visade det sig vara svårigheter med trappavsatsen ner mot bland annat Apoteket, vilket föranledde att konstnären skapade ledstänger med belysning. Detta för att undvika svårigheter för de med nedsatt syn. Även blomkrukor placerades ut för att uppmärksamma trappstegen.

Källa: E-post från konstnären själv. Finns att återfinna i Olofströms kommuns diarium.

Förspel, Börje Berglund 2010

Latitud: 56, 2386 Longitud: 14, 5322

Parken mellan Läkarevillan och Hantverkaregatan i Jämshög

Kristianstadskonstnären Börje Berglund har format två boksidor, två och en halv meter höga som en litterär plog vilken växer upp ur jorden. Mellan dem finns ett äppleträd, astrakan där man kan sitta och filosofera. Texten är hämtad ur Saljes novell Förspel. Den handlar om hans första sommar efter konfirmationen. Vad skulle det bli av honom? Skulle han få något jobb? Konstverket har tagits fram i samarbete mellan kommunägda Olofströmshus och Saljesällskapet.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

Pennans makt, Ingrid Enarsson 2006 – Ägs av vägverket

Latitud: 56, 2387 Longitud: 14, 5405

Jämshögs rondell - adress

Konstnärren och skulptören Ingrid Enarsson från skånska Skräddaröd överlämnade verket med bl a orden ”Här ligger detta oskrivna blad!” Som med Pennans makt kan fortsätta skriva bygdens historia. Ingrid arbetar med offentlig konst såväl i Sverige som internationellt.

Källa: Skrift - Utvändig offentlig konst i Olofström

A midsummer night over the Black Mountains, Ton Kalle 2013

Latitud: 56, 2760 Longitud: 14, 5243

Ågatan, vid Holjeån

(En midsommarnatt över de Svarta Bergen) Verket tillkom inom ramen för Leader-projektet ”Art & Technology” som var en satsning inom ramen för kommunens mål ”Jobb till 1000”. Inom ramen för projektet kopplades den lokala tillverkningsindustrin samman med den kreativa industrin.

Tulsisar, Jennifer Forsberg och Elin Magnusson 2018

Latitud: 56, 3535 Longitud: 14, 5892 och Latitud: 56, 3532 Longitud: 14, 5894

Tulseboda brunnspark – Hemsjövägen 8

Inom ramen för EU-projektet ”KOM! (kultur-odling-mat) skapades verket ”Tulsisar” i samverkan mellan Wanås konst, konstnär, pedagog, projektgrupp för ”KOM!” och Kyrkhultsbarnen, ”Sveriges yngsta utvecklingsgrupp”, genom Kyrkhults skola. Elin Magnusson, pedagog på Wanås konst och Jennifer Forsberg, konstnär träffade barn från Kyrkhults skola vid ett antal tillfällen under våren 2018 och två skulpturer med tillhörande bronsfigurer växte fram. I vegetationen ute vid Tulseboda brunn sticker två små kullar upp och ovan dessa hänger små bronsfigurer som bildar ett ljudspel i vinden. ”Kullarna” är Tulsisarnas hus. Och ”Tulsisarna” är små väsen som lever i trakten av parken...

Jennifer Forsberg, född 1970, är en svensk konstnär. Hon är utbildad på Högskolan för design och konstverk vid Göteborgs Universitet 1992-1998 men inriktning keramik samt vid Konstakademien i Reykjavik.

Elin Magnusson är konstpedagog verksam vid Wanås konst. Hon har en kandidatexamen i konstvetenskap från Växjö Universitet 2005-2008. Elin har läst fristående kurser inom konst vid Hong Kong Baptist University 2008 och har gått en konstnärlig grundutbildning vid Kronobergs Konstskola 2003-2004.

I juni 2018 invigde kulturchef Joanna Holden, projektledare Daniel Ottosson och ”Kyrkhultsbarnen” verket i närvaro av konstnär och konstpedagog som berättade om verket.

Källa – utsaga av Joanna Holden, tidigare kulturchef.

Kontakt

Kultur och fritid


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Telefontid fritidsavdelningen:
Måndag till fredag klockan kl 8.00–10.00.
Avvikande tider kan förekomma.

Publicerad: 16 december 2020

Uppdaterad: 5 juli 2023