Demens

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. De intellektuella, känslomässiga och praktiska funktionerna försämras.

Symtomen kommer ofta smygande. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. En tidig demensutredning är därför viktig för att med läkemedel lindra besvären i tidigt skede. Det finns inget botemedel mot demens, men det pågår intensiv forskning, inte minst i Sverige.

Kontakt med någon sakkunnig inom kommun och/eller regionen är angeläget för såväl drabbad som anhörig redan vid liten misstanke om demenssjukdom.

Har du frågor om demens?

Har du frågor eller behöver stöd i din vardag kan du kontakta en demenssjuksköterska eller biståndshandläggare. De kan ge dig mer information om:

  • demenssjukdomarna
  • demensutredning och var man kan få den gjord
  • kommunens vård och omsorg

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon (växel): 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 19 augusti 2020

Uppdaterad: 24 november 2023