Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att genomföra folkomröstningar. Bland annat utser nämnden röstmottagare och fattar beslut om valdistrikt.

Nämnden är vald av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd.

Valnämnden ansvarar för alla uppgifter kring och organiserar de allmänna valen till riksdag, region, kommun samt val till Europaparlamentet. Vid eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar så ansvarar valnämnden också för detta arbete.

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om kommande val och även historik från genomförda val.

Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i valnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Kontakt

Valnämnden
Anna-Karin Johansen
Telefon: 0454-932 12
E-post: valnamnden@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: