Politik och demokrati

Det är du som är Olofströms kommun. Du som bor i Olofström är en del av demokratin. Inte bara vart fjärde år när du går och röstar, för demokrati pågår hela tiden.

Att vara en del av demokratin är också att engagera sig i lokala frågor, att titta på kommunfullmäktiges sammanträden på webben, att vara med i invånardialoger och mycket mer. Här berättar vi mer om hur just du kan vara med och påverka.

Rösta när det är val

Att rösta är det viktigaste du kan göra för att påverka de politiska besluten. Genom valet påverkar du vilken politik som ska föras. I valet utser du vem som ska företräda dig i kommunfullmäktige (och regionfullmäktige och Sveriges riksdag).

Det betyder att den offentliga makten i Olofström bestäms av dig och andra Olofströmsbor. Du delegerar helt enkelt makten till folkvalda politiker som sedan fattar beslut å dina vägnar.

Alla människors röster är lika mycket värda. Därför är din röst lika viktig som alla andras! Det parti (eller de partier) som får Olofströmsbornas förtroende att styra Olofström, får möjligheten att tolka folkets vilja under fyra år för att vid nästa val stå till svars för vad man åstadkommit eller inte åstadkommit.

Var med på ett sammanträde med kommunfullmäktige

Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan komma till sammanträdeslokalen på Folkets Hus och lyssna, men du kan också följa sammanträdena hemifrån via webben – direkt eller i efterhand. Genom att följa debatterna blir du mer insatt i frågorna och hur de olika partierna resonerar. Du kan också sätta dig in i ärendena genom att läsa handlingarna.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten

Kallelser och protokoll

Kontakta en politiker

Politikernas uppgift är att företräda kommunens medborgare. Kontakta gärna Olofströms politiker för att diskutera kommunala frågor.

Kontakta en politiker

Skicka in din fråga eller synpunkt

Om du har mer konkreta frågor eller synpunkter på sådant kommunen gör kan du skicka in din fråga till oss.

Du kan alltid ställa din fråga direkt via telefon eller e-post, men även använda våra formulär för synpunkter och klagomål. Du som bor i Olofström kan även väcka ärenden till berörda nämnder i form av medborgarförslag.

Ställ en fråga

Lämna synpunkter eller klagomål

Lämna medborgarförslag

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 29 maj 2023