Miljöpris

Varje år delar Olofströms kommun ut ett miljöpris. Priset kan delas ut till personer som bor eller verkar i kommunen och till organisationer, föreningar eller företag som är verksamma i kommunen.

Pristagaren ska med sin insats bidra till hållbar utveckling för Olofströms kommun. Pristagaren vinner 10 000 kronor samt ett diplom. Priset delas ut under hösten i samband med Skördedagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser pristagaren. Om de anser att det inte finns någon kvalificerad kandidat det aktuella året så har de rätt att inte dela ut något miljöpris. Det är fritt fram för invånare, organisationer och företag i kommunen att under hela året nominera någon man anser förtjänar priset.

Exempel på nomineringar
Du kan exempelvis nominera en person som inspirerat till återbruk av kläder, ett företag som säljer ut gårdagens lunch och därmed bidrar till minskat matsvinn, eller en förening som har ett miljötänk i sin verksamhet. Alla initiativ för miljön är värdefulla, stora som små. Det räcker att skriva några få meningar i din nominering.

Skicka din nominering senast den 20 augusti 2023 med post till:

Olofströms kommun
Miljöpris
Box 302
293 24 Olofström

eller e-post till: ks@olofstrom.se

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 6 mars 2023