Miljöpris

Varje år delar Olofströms kommun ut ett miljöpris. Priset kan delas ut till personer som bor eller verkar i kommunen och till organisationer, föreningar eller företag som är verksamma i kommunen.

Pristagaren ska med sin insats bidra till hållbar utveckling för Olofströms kommun. Pristagaren vinner 10 000 kronor samt ett diplom. Priset delas ut under hösten i samband med Skördedagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser pristagaren. Om de anser att det inte finns någon kvalificerad kandidat det aktuella året har de rätt att ta beslut att inte dela ut något miljöpris. Det är fritt fram för invånare, organisationer och företag i kommunen under hela året att nominera någon man anser förtjänar priset.

Skicka din nominering senast 31 juli 2022 med post till:

Olofströms kommun
Miljöpris
Box 302
293 24 Olofström

eller mejl till: ks@olofstrom.se

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 8 juli 2022