Öppna data

Öppna data ska göra digital information från kommunen mer tillgängligt och vara möjligt att fritt använda vidare för den som vill, exempelvis för att utveckla mobilappar.

En ökad tillgänglighet till information och användningen av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Den öppna datan är kostnadsfri för användning med exempelvis egen webbplats, en applikation eller en databas.

Kommunen erbjuder tillgång till öppna data genom kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada finns nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på uppgifter som kommunerna och regionerna rapporterat in men även men även från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKR, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ. Nyckeltalen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Instruktioner för hur du får tillgång till nyckeltalen genom Kolada hittar du hos Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

API, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 10 september 2020

Uppdaterad: 22 december 2022