Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden verkar för att en god byggnadskultur, stads- och landskapsmiljö, samt trafikmiljö skapas och upprätthålls i Olofströms kommun.

Nämnden hanterar uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, samt trafikuppgifter som avses i 1 § Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Ledamöter i bygg- och trafiknämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: bn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 26 februari 2021