Processtekniker - Smart industri

Är du intresserad av en högteknologisk bransch där kompetens efterfrågas och det finns ett stort behov av att nyrekrytera? Är du en problemlösare och tekniskt intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med utveckling? Då ska du utbilda dig till processtekniker!

Ansökan till utbildningen är öppen för sen anmälan!

Ansök till utbildningen här. Länk till annan webbplats.

Studietider för utbildningsstart 2024:
År 1 2024-08-26–2025-05-30
År 2 2025-08-18–2026-05-22

Studietider för utbildningsstart 2023:
År 1 2023-08-28–2024-05-31
År 2 2024-08-19–2025-05-23

Varför processtekniker?

Inom processindustrin såsom massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin råder det stor brist på arbetskraft. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarnas behov av nyexaminerade är stor och möjligheterna till arbete är goda både på ett och fem års sikt för processoperatörer!

Vill du veta mer om yrket?

Titta gärna på vår informationsfilm! Länk till annan webbplats.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats:

Processoperatör inom massa- och pappersindustrin, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Processoperatör inom kemisk industri, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Processoperatör inom stål- och metallindustri, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad gör en processtekniker?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Driftstekniker
 • Processoperatör
 • Processtekniker
 • Produktionstekniker

En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.

Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

 • Processövervakning
 • Processtyrning
 • Lösa akuta produktionsstörningar
 • Provtagning och produktkontroll
 • Förebyggande underhåll
 • Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
 • Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Vi erbjuder utbildning till Processtekniker!

Välkommen att utbilda dig till Processtekniker – smart industri på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!

Utbildningen präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs omväxlande i grupp och enskilt och kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Processindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men även små, företag är engelska idag koncernspråk.

Fakta om utbildningen

Studieform: Distans med några fysiska träffar.
T ex vid studiebesök, gästföreläsningar mm.
Studieorter: Olofström, Perstorp, Simrishamn, Ronneby
Utbildningslängd: 2 år, 400 YH-poäng
Studietakt: 100% (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 22

Behörighet och Urval

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i följande kurs eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t. ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Urvalsgrunder
Om vi har fler behöriga sökande till utbildningen än vad vi har platser använder vi oss av följande urvalsgrunder:

Antagningstest + tidigare utbildning

Kurser som ingår i utbildningen

 • Energiteknik, 30 YH-poäng
 • Massa- och pappersteknik, 20 YH-poäng
 • Miljö och kvalitet, 10 YH-poäng
 • Processteknik 1, 45 YH-poäng
 • Processteknik 2, 35 YH-poäng
 • Processtekniskt arbete, 10 YH-poäng
 • Processtyrning, 40 YH-poäng
 • Produktion och distribution av värme, 20 YH-poäng
 • Råvaror och processer och kemisk industri, 20 YH-poäng
 • Smart industri, 10 YH-poäng
 • Teknisk engelska, 10 YH-poäng
 • Underhållsteknik, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • LIA 1 (Lärande i arbete), 10 YH-poäng
 • LIA 2 (Lärande i arbete), 20 YH-poäng
 • LIA 3 (Lärande i arbete), 70 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Utbildningsledare: Processtekniker Smart industri

Magnus Håkansson

Publicerad: 8 april 2021

Uppdaterad: 16 maj 2024