Synpunkter och klagomål

Olofströms kommun strävar ständigt efter utveckling och förbättring. Men vi behöver din hjälp för att vi ska bli ännu bättre. Därför är dina synpunkter otroligt viktiga för oss.

Olofströms kommun har rutiner för att ta emot och utreda synpunkter gentemot aktuella verksamheter. Här kan du som barn, elev, vårdnadshavare, vårdtagare, brukare, anhörig eller annan kommuninvånare framföra synpunkter.

Synpunkter på våra verksamheter är en offentlig handling som kan begäras ut vid förfrågan förutsatt att innehållet inte sekretessklassas.

Vad är skillnaden mellan felanmälan, synpunkt och medborgarförslag?

Du har möjlighet att påverka vår verksamhet och vår kommun. För att du ska få snabb och smidig service är det viktigt att vi får in ditt ärende på rätt sätt. Här förklarar vi skillnaderna mellan de olika kontaktvägarna felanmälan, synpunkt och medborgarförslag.

En felanmälan gör du om du upptäcker ett fel på en befintlig funktion som till exempel trasig belysning i ett område.

En synpunkt är ett önskemål eller en åsikt om något som du tycker att kommunen bör erbjuda eller förbättra. Det kan till exempel handla om att sätta upp mer belysning i ett område. En synpunkt är ett enklare förslag än ett medborgarförslag och kan ofta hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut.

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill påverka för att förbättra och utveckla Olofströms kommun. Har du ett enklare förslag eller klagomål kan du istället lämna en synpunkt.

Lämna synpunkt, klagomål eller förslag

Du kan skicka dina synpunkter eller klagomål till oss genom att använda vår e-tjänst. Det du skickar kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete för att förbättra kommunens service.

Vi kommer bekräfta att vi tagit emot ditt meddelande inom två arbetsdagar och om du väljer att lämna ditt namn och kontaktuppgifter så kommer vi höra av oss inom fem arbetsdagar. Du får även veta vem som har hand om ditt ärende.

OBS! Om du vill ha svar kom ihåg att lämna uppgift om din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Synpunkter, klagomål och förslag, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Anonymitet

Du har rätt till att vara anonym när du lämnar synpunkter till oss. För att vara anonym kan du antingen skriva ut och fylla i vår blankett och skicka till oss genom traditionell post, eller använda vår e-tjänst och ange ”anonym” i samtliga fält.

Om du väljer att vara anonym kan vi tyvärr inte skicka svar till dig, men hanterar ändå ärendet.

Klagomål och synpunkter, blankett Pdf, 952.2 kB.

Personangrepp

Vi väljer att bortse från kränkande personangrepp. Dina inlägg behandlas på samma sätt som annan inkommande post enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 15 juni 2020

Uppdaterad: 1 juni 2023