Kommunstyrelsens personalutskott

Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunstyrelsen. Personalutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen t.ex. ärenden som gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ärenden som rör Olofströms kommuns anställda och förtroendevalda.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: