Kommunstyrelsens personalutskott

Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunstyrelsen. Personalutskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och lämna förslag avseende övergripande personalpolicy- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegation.

Personalutskottet ska även vara pensionsmyndighet vid tolkning av bestämmelser kring pensioner och ersättningar för förtroendevalda.

Delegationsordning kommunstyrelsen Pdf, 223.5 kB.

Ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 29 maj 2023