Kommunstyrelsens personalutskott

Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunstyrelsen. Personalutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen t.ex. ärenden som gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ärenden som rör Olofströms kommuns anställda och förtroendevalda.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 25 april 2022