BKV-ESF Blekinge Kompetens Validering

Projektets huvudsakliga mål är att fastställa ett länstäckande valideringskoncept inom kost och fastighet, som inbegriper formell kompetens, yrkeserfarenheter, övriga kompetenser och kunskaper.

Detta genom att skapa och implementera en hållbar och transparent struktur för validering i Blekinge i samverkan med närliggande regioner för ett strategiskt långsiktigt hållbart och transparent verktyg i grunden tillämpbart på olika ämnesområden/yrkesområden. Detta skall främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat. Målet har därefter brutits ner på tre nivåer; individen, organisationen och regionalt.

Metoden/plattformen/strukturen ska utvecklas utifrån två typområden, en huvudmålgrupp det vill säga sysselsatta inom Storkök: storkökskock och Fastighet: fastighetsskötare samt två testgrupper representerande icke-sysselsatta och entreprenörer. Detta ska ske genom samverkan av involverade samarbetspartners och regioner för att, utifrån en arbetsgivare såväl som arbetstagares perspektiv, skapa grund för att säkerställa och tydliggöra en viss yrkeskompetens genom validering.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Karlshamns Kommun
  • Projektpartner: Projektet bedrivs i samverkan med Blekinges samtliga kommuner (Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg) inklusive Tingsryd och Bromölla. I de fall där projektet samverkar med Skåne används namnet ”Validering Syd”.
  • Program: ESFs programområde 1.1, kompetensförsörjning.
  • Projektperiod: Analysfas: 2016-02-01–2016-07-30, genomförande: 2016-08-01–2018-10-31, summeringsfas: 2018-11-01–2019-01-31.
  • Totalbudget: 8 500 000 SEK
  • EU-stöd: 6 375 000 SEK

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022