Marklov

Inom ett område med detaljplan kan du behöva marklov om du vill ändra markens höjdläge, fälla träd eller plantera skog.

Då behöver du marklov

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som innebär att markens höjdläge ändras mer än 50 cm. Det kan även krävas marklov för att fälla träd eller plantera skog inom ett område som omfattas av detaljplan.

Undantag från lovplikten

Du behöver inte marklov:

  • Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du ska höja eller sänka markytan till denna nivå.
  • Om du ska schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov. Eventuella förändringar av marknivån prövas då i samband med bygglovet.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 30 oktober 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023