Partistöd

De politiska partier som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag i ett kommunalt partistöd. Bidraget fås under förutsättning att regler för partistöd följs.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödet för partier i kommunfullmäktige. Det finns ingen skyldighet att ge partistöd.

Partistöd ges i två delar, grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är 10 000 kronor och betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige oavsett antal mandat (platser). Mandatstödet är 20 000 kr per mandat. Inget mandatstöd utgår för tomma platser.

Om partierna beviljas partistöd ges följande mandatstöd till partierna i Olofströms kommun per år:

  • Socialdemokraterna 19 mandat: 390 tkr
  • Sverigedemokraterna 13 mandat: 270 tkr
  • Centerpartiet 6 mandat: 130 tkr
  • Moderaterna 6 mandat: 130 tkr
  • Vänsterpartiet 3 mandat: 70 tkr
  • Kristdemokraterna 2 mandat: 50 tkr

Regler för partistöd Pdf, 48.9 kB.

Blankett för redovisning av partistöd Pdf, 190.2 kB.

Kontakt

Administrativ chef

Anna-Karin Johansen

Publicerad: 15 juni 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023