Partistöd

De politiska partier som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag i ett kommunalt partistöd.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödet för partier i kommunfullmäktige. Det finns ingen skyldighet att ge partistöd.

Partistöd ges i två delar, grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är 10 000 kronor och betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige oavsett antal mandat (platser). Mandatstödet är 20 000 kr per mandat. Inget mandatstöd utgår för tomma platser.

Utbetalas till partierna i Olofströms kommun per år:

  • Socialdemokraterna 21 mandat: 420 tkr
  • Sverigedemokraterna 11 mandat: 220 tkr
  • Centerpartiet 7 mandat: 140 tkr
  • Moderaterna 5 mandat: 100 tkr
  • Vänsterpartiet 3 mandat: 60 tkr
  • Kristdemokraterna 2 mandat: 40 tkr

Regler för partistöd Pdf, 63.2 kB.

Blankett för redovisning av partistöd Pdf, 181.2 kB.

Kontakt

Administrativ chef

Anna-Karin Johansen

Publicerad: 15 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022