Kallelser och protokoll

Här hittar du protokoll och aktuella kallelser för kommunfullmäktige, nämnder och utskott. Protokollen publiceras så snart de är justerade och blir därmed offentliga.

Det är inte kallelser och protokoll från alla instanser som publiceras.

Vill du ha äldre protokoll är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns under respektive organisation.

Kallelser

När det finns aktuella kallelser hittar du dem här.

Protokoll

Du hittar protokollen för respektive instans genom att välja rätt mapp. Sidan laddas om när du går fram och tillbaka bland mapparna.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen (KF, KS, KSau, KSpu, BN, VN)


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Kultur- och fritidsnämnden


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Utbildningsförvaltningen (UBN, UBNau)

Socialförvaltningen (SN, SNau)


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 14 december 2022

Uppdaterad: 24 januari 2024