Torghandel

I Olofström finns goda förutsättningar för torghandel mitt i centrum på Nya torget. Det finns fem torgplatser som du bokar via vår e-tjänst.

Nya torget i Olofström är också en bra plats för att arrangera evenemang. Det centrala läget gör att många människor rör sig här dagligen och det är nära till både till parkering och resecentrum. På torget har du som arrangör tillgång till el och wifi.

Bokning av plats gör du via kommunens e-tjänst. En plats kan bokas max tre månader i förväg, och får enbart bokas upp för de dagar du planerar att bedriva försäljning på torgplatsen. Tänk på att du också kan behöva söka tillstånd hos Polisen för att ha evenemanget.

Tillstånd, Polisen Länk till annan webbplats.

Boka torgplats, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Platser

Det finns fem platser att välja mellan:

  • Plats 1 som är vid lilla scenen är 36 kvm.
  • Plats 2 och 3 som är framför Ljud & Bild är 36 kvm.
  • Plats 4 som är i riktning mot torgpaviljongen är 36 kvm.
  • Plats 5 som är i riktning mot parkeringen är 27 kvm.

Karta över platser för torghandel Pdf, 505.5 kB.

Tider

Försäljning på Nya torg är mellan klockan 6.00–20.00, om inte kommunstyrelsen meddelat annorlunda.

Priser

Torgtaxa

Informationsskyldighet

Försäljare med en försäljningsplats är enligt lag skyldig att lämna information av särskild betydelse till kunder, exempelvis företagsnamn, postadress och telefonnummer.

Varor som är förbjudna att sälja

  • Knivar
  • Explosiva varor
  • Skjutvapen
  • Pyrotekniska varor

Placering av varor, redskap och fordon

Varor och redskap får inte placeras på platser som är till för trafik bredvid eller mellan försäljningsplatser. Om du ska parkera ett fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen behöver du tillstånd från bygg- och trafiknämnden på Olofströms kommun.

Renhållning och städning

Försäljare är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut städa efter sig och föra bort avfall och annat skräp från platsen. Försäljningsplatserna ska hålla rena och skräpfria.

Försäljning som flyttar runt olika platser

För att kunna ha försäljning som förflyttar sig mellan olika offentliga platser måste du ha tillstånd av kommunstyrelsen.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 11 maj 2020

Uppdaterad: 8 maj 2023