Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Olofströms Kommun finns det en överförmyndare. Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av regler i kommunallagen, föräldrabalken och står under tillsyn av Länsstyrelsen. Överförmyndaren har i uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren utreder också behov av god man och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren utför också diverse tillståndsprövningar. En ställföreträdare måste ansöka om överförmyndarens tillstånd exempelvis vid uttag från spärrat konto, försäljning av fastighet, arvskifte och liknande.

Tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen genomför en inspektion hos överförmyndaren/överförmyndarnämnden en gång om året. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har kalgomål på överförmyndaren i Olofström.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndaren utfärdar också förvaltarfrihetsbevis för den som vill bevisa att han/hon inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel behöver skaffa trafiktillstånd för att köra yrkestrafik, ska bli advokat eller fastighetsmäklare eller vara ansvarig utgivare av tidsskrift.

Mejla ditt namn och personnummer till oss e-post: overformyndare@olofstrom.se och ange att du vill ha ett förvaltarfrihetsbevis. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Olofströms kommun samt att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerat hos oss. När vi behandlat din ansökan skickar vi förvaltarfrihetsbeviset till din folkbokföringsadress.

Kontakt

Överförmyndaren


Telefontid:

Måndag till fredag 8.30–9.30

Måndag och onsdag 13.30–14.30

Postadress:

Olofströms kommun
Överförmyndaren
Box 302
293 24 Olofström


Besök förbokas via telefon eller mejl.

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022