Kontaktperson, kontaktfamilj

Känner du att du skulle vilja hjälpa utsatta barn och ungdomar som på olika sätt behöver stärkas för att kunna växa upp under trygga förhållanden?

Det finns olika sätt att göra detta på.

Som kontaktperson: aktiverar du den unges fritid och hjälper till med läxor med mera. efter behov. Ta kontakt med socialförvaltningen för att anmäla ditt intresse.

Som kontaktfamilj: ger du ett barn tillgång till ett gott hem att vistas i någon helg/vardag efter individuella behov eller vid akuta händelser i biologiska familjen.

För samtliga uppdrag utgår ersättning, i form av arvode och omkostnadsersättnng, i enlighet med Kommunförbundets rekommendationer.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Anmälningstelefon IFO

Gäller ärende som inte kan avvakta till nästkommande telefontid

 

Anmälningstelefonen når du helgfri måndag, onsdag, fredag 09.00 - 12.00, tisdag, torsdag 13.00-15.00.

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022