Kontaktperson, kontaktfamilj

Känner du att du skulle vilja hjälpa utsatta barn och ungdomar som på olika sätt behöver stärkas för att kunna växa upp under trygga förhållanden?

Det finns olika sätt att göra detta på.

Som kontaktperson: aktiverar du den unges fritid och hjälper till med läxor med mera. efter behov. Ta kontakt med socialförvaltningen på telefon 0454-932 10 (reception) för att anmäla ditt intresse.

Som kontaktfamilj: ger du ett barn tillgång till ett gott hem att vistas i någon helg/vardag efter individuella behov eller vid akuta händelser i biologiska familjen.

För samtliga uppdrag utgår ersättning, i form av arvode och omkostnadsersättnng, i enlighet med Kommunförbundets rekommendationer.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Dagjour
Telefon: 0454-933 00

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 11 februari 2021