Nämnder

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Nämnderna tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och har ansvar för att utföra beslut som är fattade av kommunfullmäktige, dessa beskrivs i reglementen.

Reglemente för samtliga nämnder Pdf, 501.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 501.6 kB)

I Olofströms kommun finns sex nämnder. Nämnden i sin tur kan inrätta beredande utskott under sig. Varje nämnd är en egen myndighet.

Till nämndernas hjälp finns anställda som är organiserade i olika förvaltningar.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
KF, KS, KSau, KSpu, BN, VN
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
UBN, UBNau
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
KFN, KFNau
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Socialförvaltningen
SN, SNau
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 23 februari 2021