Nämnder

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

I Olofströms kommun finns sex nämnder:

Utbildningsnämnden

Bygg- och trafiknämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Krisledningsnämnden

Valnämnden

Nämnderna tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och har ansvar för att utföra beslut som är fattade av kommunfullmäktige, dessa beskrivs i reglementen.

Reglemente för samtliga nämnder Pdf, 390.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nämnden i sin tur kan inrätta beredande utskott under sig. Varje nämnd är en egen myndighet. Till nämndernas hjälp finns anställda som är organiserade i olika förvaltningar.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen (KF, KS, KSau, KSpu, BN, VN, KFN, KFNau)


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Utbildningsförvaltningen (UBN, UBNau)

Socialförvaltningen (SN, SNau)


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 5 juli 2023