Nämnder

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Nämnderna tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och har ansvar för att utföra beslut som är fattade av kommunfullmäktige, dessa beskrivs i reglementen.

Reglemente för samtliga nämnder Pdf, 390.9 kB, öppnas i nytt fönster.

I Olofströms kommun finns sex nämnder. Nämnden i sin tur kan inrätta beredande utskott under sig. Varje nämnd är en egen myndighet.

Till nämndernas hjälp finns anställda som är organiserade i olika förvaltningar.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen (KF, KS, KSau, KSpu, BN, VN)

Kultur- och fritidsförvaltningen (KFN, KFNau)


Besöksadress:
Östra Storgatan 24
293 34 Olofström

Utbildningsförvaltningen (UBN, UBNau)

Socialförvaltningen (SN, SNau)


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 16 maj 2022